Seznam članov

Zap. Priimek in ime Poštna št. Kraj
1 Avsenek Andrej 4275 Begunje
2 Balaško Mladen 3202 Ljubečna
3 Benec Miroslava 6230 Postojna
4 Bizjak Vojko 1420 Trbovlje
5 Blažič Marko 5291 Miren
6 Cigut Štefan 9220 Lendava
7 Cigut Tibor 9251 Tišina
8 Cilenšek Stanka 1332 Stara Cerkev
9 Cizerl Černe Milenka 2253 Destrnik
10 Černe Andrej 4273 Blejska Dobrava
11 Černe Marko 2253 Destrnik
12 Dežman Nemec Sonja 2310 Slovenska Bistrica
13 Dolenc Branko 4240 Radovljica
14 Dolinšek Vladimir 2352 Selnica ob Dravi
15 Drčar Matko Valenka 3314 Braslovče
16 Eber Aleš 1000 Ljubljana
17 Fajdiga Peter 2000 Maribor
18 Farčnik Barbara 4000 Kranj
19 Glažar Zvonko 2251 Ptuj
20 Gmeiner Marijan 2331 Pragersko
21 Gorinšek Miran 3210 Slovenske Konjice
22 Gorše France 1230 Domžale
23 Grum Irena 1290 Grosuplje
24 Hrustel Verdev Dragica 3310 Žalec
25 Ivanušič Marica 8344 Vinica
26 Jeušnik Robert 3212 Vojnik
27 Kapun Helena 2317 Oplotnica
28 Kelhar Ivan 8259 Bizeljsko
29 Kerec Jasenka 9000 Murska Sobota
30 Kern Jože 4000 Kranj
31 Kočevar Milka 1330 Kočevje
32 Kofol Kavčič Marija 5274 Črni Vrh nad Idrijo
33 Konečnik Kotnik Katjuša 2382 Mislinja
34 Koren Štefan 2231 Pernica
35 Košir Janez 1000 Ljubljana
36 Kotnik Silvo 2000 Maribor
37 Kovačič Ivan 8257 Dobova
38 Krajnc Branka 2250 Ptuj
39 Kralj Tomaž 4264 Bohinjska Bistrica
40 Kuhar Štefan 1210 Ljubljana-Šentvid
41 Lavre Viktor 3230 Šentjur pri Celju
42 Lešnik Miroslav 2310 Slovenska Bistrica
43 Lešnik Mojca 2323 Ptujska Gora
44 Lovenjak Jožef 8257 Dobova
45 Lovrin Miran 9223 Dobrovnik
46 Lubi Franc 9242 Križevci pri Ljutomeru
47 Lukačič Igor 2270 Ormož
48 Lukin Sonja 5271 Vipava
49 Majer Babič Mirjana 6281 Škofije
50 Majer Cuk Marja 3214 Zreče
51 Mankuč Bojana 6257 Pivka
52 Matjašič Darja 1216 Smlednik
53 Medved Jožica 5222 Kobarid
54 Mele Petrič Milena 1380 Cerknica
55 Miklavčič Alojz 1230 Domžale
56 Mikulin Sonja 6310 Izola
57 Močan Tatjana 1000 Ljubljana
58 Nagode Zvonka 1370 Logatec
59 Novak Zdravko 3301 Petrovče
60 Okleščen Darko 8000 Novo mesto
61 Orel Sebastijan 6210 Sežana
62 Pečarič Tone 4000 Kranj
63 Pobega Damjan 6276 Pobegi
64 Poglajen Jože 2362 Kapla
65 Poredoš Jožef 9251 Tišina
66 Rak Cizej Magda 3314 Braslovče
67 Ramšak Anemari 2354 Bresternica
68 Resman Ivan 8210 Trebnje
69 Rudolf Janja    
70 Rus Janez 1310 Ribnica na Dolenjskem
71 Soban Robert 5270 Ajdovščina
72 Strgar Andrej 1231 Ljubljana-Črnuče
73 Škrk Vojan 6222 Štanjel
74 Šmajdek Alenka 8000 Novo mesto
75 Šterbenc Manja 3301 Petrovče
76 Tomazin Stanislav Matija 8311 Kostanjevica na Krki
77 Torič Miran 9240 Ljutomer
78 Toš Majcen Dragica 2256 Juršinci
79 Turinek Maja 2221 Jarenina
80 Udovč Andrej 1000 Ljubljana
81 Umek Cecilija 1360 Vrhnika
82 Urevc Anže 4247 Zgornje Gorje
83 Valentar Veronika 2390 Ravne na Koroškem
84 Verbošt Boštjan 2352 Selnica ob Dravi
85 Vidmar Simon 4000 KRANJ
86 Vidrih Vojko 6210 Sežana
87 Zupanc Vesna 1000 Ljubljana
88 Žabkar Jože 8270 Krško
89 Žiber Egidio 6333 Sečovlje
90 Žolnir Aleksander 3310 Žalec