Seznam članov

Zap. Priimek in ime Poštna št. Kraj
1 Avsenek Andrej 4275 Begunje
2 Balaško Mladen 3202 Ljubečna
3 Benec Miroslava 6230 Postojna
4 Bizjak Vojko 1420 Trbovlje
5 Blažič Marko 5291 Miren
6 Cigut Štefan 9220 Lendava
7 Cigut Tibor 9251 Tišina
8 Cilenšek Stanka 1332 Stara Cerkev
9 Cizerl Černe Milenka 2253 Destrnik
10 Černe Andrej 4273 Blejska Dobrava
11 Černe Marko 2253 Destrnik
12 Dežman Nemec Sonja 2310 Slovenska Bistrica
13 Dolenc Branko 4240 Radovljica
14 Dolinšek Vladimir 2352 Selnica ob Dravi
15 Drčar Matko Valenka 3314 Braslovče
16 Eber Aleš 1000 Ljubljana
17 Fajdiga Peter 2000 Maribor
18 Farčnik Barbara 4000 Kranj
19 Glažar Zvonko 2251 Ptuj
20 Gmeiner Marijan 2331 Pragersko
21 Gorinšek Miran 3210 Slovenske Konjice
22 Gorše France 1230 Domžale
23 Grum Irena 1290 Grosuplje
24 Hrustel Verdev Dragica 3310 Žalec
25 Ivanušič Marica 8344 Vinica
26 Jeušnik Robert 3212 Vojnik
27 Kapun Helena 2317 Oplotnica
28 Kelhar Ivan 8259 Bizeljsko
29 Kerec Jasenka 9000 Murska Sobota
30 Kern Jože 4000 Kranj
31 Kočevar Milka 1330 Kočevje
32 Kofol Kavčič Marija 5274 Črni Vrh nad Idrijo
33 Konečnik Kotnik Katjuša 2382 Mislinja
34 Koren Štefan 2231 Pernica
35 Košir Janez 1000 Ljubljana
36 Kotnik Silvo 2390 Ravne na Koroškem
37 Kovačič Ivan 8257 Dobova
38 Krajnc Branka 2250 Ptuj
39 Kralj Tomaž 4264 Bohinjska Bistrica
40 Kuhar Štefan 1210 Ljubljana-Šentvid
41 Lavre Viktor 3230 Šentjur pri Celju
42 Lešnik Miroslav 2310 Slovenska Bistrica
43 Lešnik Mojca 2323 Ptujska Gora
44 Lovenjak Jožef 8250 Brežice
45 Lovrin Miran 9223 Dobrovnik
46 Lubi Franc 9242 Križevci pri Ljutomeru
47 Lukačič Igor 2270 Ormož
48 Lukin Sonja 5271 Vipava
49 Majer Babič Mirjana 6280 Ankaran
50 Majer Cuk Marja 3214 Zreče
51 Mankuč Bojana 6257 Pivka
52 Matjašič Darja 1000 Ljubljana
53 Medved Jožica 5222 Kobarid
54 Mele Petrič Milena 1380 Cerknica
55 Metelko Gabrijel 8270 Krško
56 Miklavčič Alojz 1230 Domžale
57 Mikulin Sonja 6310 Izola
58 Močan Tatjana 1000 Ljubljana
59 Nagode Zvonka 1370 Logatec
60 Novak Zdravko 3301 Petrovče
61 Okleščen Darko 8000 Novo mesto
62 Orel Sebastijan 6210 Sežana
63 Pečarič Tone 4000 Kranj
64 Pobega Damjan 6276 Pobegi
65 Poglajen Jože 2362 Kapla
66 Poredoš Jožef 9251 Tišina
67 Rak Cizej Magda 3314 Braslovče
68 Ramšak Anemari 2354 Bresternica
69 Resman Ivan 8210 Trebnje
70 Rus Janez 1310 Ribnica na Dolenjskem
71 Strgar Andrej 1231 Ljubljana-Črnuče
72 Škrk Vojan 6222 Štanjel
73 Šmajdek Alenka 8000 Novo mesto
74 Šterbenc Manja 3301 Petrovče
75 Tomazin Stanislav Matija 8311 Kostanjevica na Krki
76 Torič Miran 9240 Ljutomer
77 Toš Majcen Dragica 2256 Juršinci
78 Turinek Maja 2221 Jarenina
79 Udovč Andrej 1000 Ljubljana
80 Umek Cecilija 1360 Vrhnika
81 Valentar Veronika 2390 Ravne na Koroškem
82 Verbošt Boštjan 2352 Selnica ob Dravi
83 Vidrih Vojko 6210 Sežana
84 Zadel Ema 6310 Izola
85 Zupanc Vesna 1000 Ljubljana
86 Žabkar Jože 8270 Krško
87 Žiber Egidio 6333 Sečovlje
88 Živič Franc 8280 Brestanica
89 Žolnir Aleksander 3310 Žalec