Obvestilo o objavljenem javnem naročilu CENITVE NEPREMIČNIN - CEN 2024

16.10.2023, Jože Lovenjak | Javna naročila | Obvestila

Spoštovani, spoštovane, Družba Slovenski državni gozdovi je objavila javno naročilo za cenitve nepremičnin, med katerimi so tudi kmetijska zemljišča, več informacij je v pripetem pozivu.

Lep pozdrav,  Andrej Udovč, predsednik združenja


Ocenjevanje vrednosti nepremičnin v postopkih odmere davka od kapitala - odgovor MF

26.06.2023, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


Zapisnik občnega zbora združenja z dne 13.5.2023

11.06.2023, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


Redna seja Zbora ZSICkmet in strokovni seminar 2023

18.04.2023, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovane članice in člani združenja, posredujem vam vabilo na letošnji zbor združenja in izobraževanje, ki bo v soboto 13.5.23 s pričetkom ob 8.30 na Biotehniški fakulteti.
Lep pozdrav,
Andrej Udovč


Zapisnik zbora združenja SICKMET

09.12.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


Poslovil se je France Gorše, ustanovni član ZSICkmet

04.12.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovane članice, spoštovani člani Združenja,
z žalostjo vas obveščamo, da se je danes 04.12.2022 za vedno poslovil naš kolega France Gorše, ustanovni član ZSICkmet, prvi in hkrati dolgoletni predsednik in funkcionar ZSICkmet. Od kolega Franceta se bo mogoče posloviti v četrtek 8.12.2022 dopoldne v mrliški vežici v Domžalah. Pogreb bo v družinskem krogu.

Združenje SIC KMET Slovenije


Javni poziv k predložitvi vlog za imenovanje za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače

21.11.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovani,  obveščamo vas, da je v današnjem Uradnem listu RS, št. 144/22 ter na spletni strani Ministrstva za pravosodje pod zavihkom »Javne objave« oziroma na povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/drugi-javni-poziv-k-predlozitvi-vlog-za-imenovanje-sodnih-izvedencev-sodnih-cenilcev-in-sodnih-tolmacev-v-letu-2022/

objavljen drugi javni poziv k predložitvi vlog za imenovanje za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače. Rok za oddajo vlog je vključno do 31. 1. 2023.

 


Zbor in izobraževanje za leto 2022

18.11.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Na podlagi 14. člena Pravil Združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke Slovenije (v nadaljevanju ZSICkmet) Upravni odbor ZSICkmet sklicuje redno sejo Zbora ZSICkmet in strokovni seminar, ki bo v soboto 26.11.2022, ob 8.30 uri, na Biotehniški fakulteti, predavalnica A4, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana.  
Članarina za leto 2022 znaša po sklepu Upravnega odbora 150,00 EUR in predstavlja hkrati tudi poravnano obveznost za izobraževanje »november 2022« in naročnino za aplikacijo TRGOSKOP Lite.
Naprošam vse, ki članarine, na podlagi prejetega e- računa, še niste poravnali, da jo čim prej, oz. najkasneje do 20.10.2022 . Na seminarju se boste lahko evidentirali zgolj osebno, z dokazilom o plačilu članarine (npr. fotokopija), s tem, da je upoštevati, da na samem Zboru oz. izobraževanju članarine ne bo možno plačati!

Vabljeni!


Enodnevno izobraževanje za » Področje bonitiranja zemljišč «

05.09.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovani.
 
Geodetski inštitut Slovenije najavlja prihajajoče enodnevno izobraževanje za » Področje bonitiranja zemljišč «.
Celodnevno izobraževanje bo organizirano 26. septembra 2022 v prostorih Geodetskega instituta Slovenije, Jamova cesta 2.
 
Izobraževanje je namenjeno vsem udeležencem, ki nameravajo po opravljenem izpitu pridobiti pooblastilo za izvajanje bonitiranja zemljišč, za vse ostale pa kot
informativen pregled razvoja vrednotenja zemljišč do sprejetja Zakona o katastru nepremičnin in Pravilnika o vodenju podatkov v katastru nepremičnin.
Novi predpisi uvajajo spremenjen način vrednotenja in vodenja podatkov, ki so stopili v veljavo v letošnjem letu.
 
Podrobnejši program izobraževanja bo objavljen najkasneje do torka 06. 09. 2022, zato Vas vabimo, da spremljate našo spletno stran www.gis.si , na kateri bodo
objavljena navodila za prijavo ter informacije o plačilu kotizacije.
 
Za vsa morebitna vprašanja smo Vam na voljo preko elektronske pošte isg@gis.si ali pa nas kontaktirajte na telefonsko številko 041/572-728.
 
Katja Bizjak
Izobraževalno središče za geomatiko


Dokazila o 5 letnem izobraževanju pravosodju

16.08.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovane članice, spoštovani člani,

prejeli smo informacijo, da bi morali tisti, ki smo bili imenovani za izvedence/cenilce leta 2004 (masovna "imenovanja"), nova dokazila o 5 letnem izobraževanju pravosodju dostaviti do 21.01.2022. Rok se je zaradi COVID podaljšal za 64 dni (Skladno z mnenjem Ministrstva za pravosodje, št. 013-2/2022 z 28. 2. 2022, se obdobje 5 let, zaradi določbe 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) torej do 26.03.2022!!! V okviru rednega preverjanja strokovnosti bo torej Strokovni svet upošteval vsa dokazila, datirana v tem obdobju. 

Zato oveščamo vse člane, ki so glede na datum imenovanja zavezani to poslati, pa tega še niso, naj to storijo čimprej, kljub rahli zamudi, da se izognejo eventaulnim kasnejšim sankcijam.


Lep pozdrav,
Andrej Udovč

Predsednik Združenja SICKmet


Letni Zbor združenja 2022 - prestavitev na jesenski termin

09.05.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovane članice, spoštovani člani Združenja SICKmet, zaradi zasedenosti nekaterih od predvidenih predavateljev in še vedno ne prejetega odziva UE Ljubljana na vlogo za spremembo naslova in odgovorne osebe združenja, vas obveščamo, da za 18.6. predvideno zbor odpade. Zbor članov za leto 2022 bomo tako organizirali v jesenskem času (predvidoma v oktobru), ko bomo lahko zagotovili vse načrtovane predavatelje in upamo tudi že prejeli odgovor UO Ljubljana na našo vlogo.
 
S spoštovanjem,
Andrej Udovč

Predsednik ZSICKmet


Preminil je Tibor Cigut

25.04.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


Tolmačenje 23. člena ZSICT

17.03.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovane članice, spoštovani člani, Ministrstvo za pravosodje je objavilo tolmačenje 23. člena Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT) glede obveznosti sporočanja podatkov.  

dokument


Anketa – mnenje o ustanovitvi Zbornice sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev (Zbornica SICT)

07.03.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


ZSICT – Tolmačenje tarifnega dela Pravilnika SICT

02.03.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi,  v prilogi je pomemben dokument Ministrstva za pravosodje -  Tolmačenje tarifnega dela Pravilnika SICT
Lp, Andrej


Pojasnilo v zvezi s preverjanjem strokovnosti na podlagi 27. člena ZSICT

24.02.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi,  v prilogi je pomemben dokument Ministrstva za pravosodje - ZSICT – pojasnilo v zvezi s preverjanjem strokovnosti na podlagi 27. člena ZSICT.

ZSICT preverjanje strokovnosti

Poudarek dokumenta:
V skladu s stališčem glede podaljšanja rokov na podlagi ZZUSUDJZ se roka iz prvega in drugega odstavka 22. člena Pravilnika podaljšata za 64 dni, kar pomeni, da preveri Strokovni svet ustreznost najmanj petih dokazil, ki so bila izdana v časovnem obdobju petih let, podaljšanih za 64 dni, obveznost za predložitev dokazil ministrstvu pa se s 30 dni podaljša na 94 dni po preteku petih let od imenovanja in po preteku vsakih nadaljnjih petih let, in sicer za tiste sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače, ki so bili imenovani pred uveljavitvijo ZZUSUDJZ.


 


Dolžnost posredovanja pisne izjave o delu sodnega izvedenca, sodnega cenilca in sodnega tolmača za leto 2021 - MP

04.01.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovane članice in člani združenja,
kot vsako leto,  nas je tudi letos ob koncu leta Ministrstvo za pravosodje pozvalo k poročanju o opravljenem delu. V kolikor kdo od vas ni prejel povabila na osebni spletni naslov, so v priponki dopis in obrazec, ki ga je do 31.1.2022 potrebno posedovati na MP.

IZJAVA O DELU - izvedenci cenilci tolmaci

Izjave_o_delu_za_leto 2021 - obvestilo

Navodila za izpolnjevanje - pisna izjava


Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)

04.01.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovane članice in člani združenja,
v Uradnem listu RS je bil 22.12.2021 objavljen prenovljen Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3).
Še posebaj bi vas radi opozorili na 49. člen, ki določa kdo lahko izvaja cenitve za potrebe izvajanja zakona.

Andrej Udovč, predsednik

ZUreP-3

 

 


Poročanja o nadzoru dela članov po 3. odstavku 3. člena zakona O sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih

19.12.2021, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi ! 

Kot društvo s statusom društva v  javnem interesu imamo kot Združenja tudi dolžnost poročanja o nadzoru dela članov po 3. odstavku  3. člena zakona O sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ti. delovanje v zadeva izven sodišč in upravnih organov). Zato vas prosimo, da k obvestilu pripeto tabelo o opravljenih storitev izpolnite s podatki za leto 2021 in jo posredujete v elektronski obliki Združenju Sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke Slovenije (v nadaljevanju ZSICkmet), do 20. januarja na elektronski naslov: info@zdruzenje-sickmet.si .

Tudi če v letu 2021 niste opravil nobene storitve na podlagi 3. odstavka  3. člena zakona, ste dolžni to sporočiti ZSICkmet po elektronski pošti na isti naslov.

Lep pozdrav,
Andrej Udovč
 

obrazec za poročanje


ZSICT – Tolmačenje 49. člena Pravilnika SICT - 705-13/2021/44

29.11.2021, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


Zapisnik Zbora SIC KMET - 23.oktober 2021

13.11.2021, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


Odredba o posebnih ukrepih iz 83. a člena Zakona o sodiščih

09.11.2021, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Odredba o posebnih ukrepih iz 83. a člena Zakona o sodiščih zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Odredba o posebnih ukrepih velja do konca leta, določa pa tudi obvezno uporabo zaščitne maske.


Predavanje - Trgoskop

09.11.2021, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


Izobraževanja na daljavo v organizaciji MP

06.10.2021, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vabilo na 9. strokovno srečanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije,  24. november 2021 (spletni izobraževalni dogodek), ki ga organizira Center za izobraževanje v pravosodju Ministrstva za pravosodje.

vabilo

program


Status sodnega izvedenca/cenilca kot uradna oseba.

06.10.2021, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

V priponki je dopis Ministrstva za pravosodje vezan na status sodnega izvedenca/cenilca kot uradna oseba.

dopis

 


Strokovna predavanja in Zbor ZSICkmet - 23.oktober 2021

06.10.2021, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Na podlagi 14. člena Pravil Združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke Slovenije (v nadaljevanju ZSICkmet) Upravni odbor ZSICkmet sklicuje redno sejo Zbora ZSICkmet in strokovni seminar, ki bo v predavalnici A4 (levo od glavnega vhoda v stavbo agronomije) Biotehniške fakultete v Ljubljani, Jamnikarjeva 101.

Vabilo

VAŽNO: Glede na prisotnost Corona virusa COVID-19, vse udeležence Zbora in strokovnih predavanj naprošamo za dosledno upoštevanje priporočil NIJZ – razkuževanje, obrazna maska in distanca med udeleženci, ob izpolnjevanju PCT pogojev za vsakega udeleženca, zato ob prihodu obvezno izročite sklicatelju fotokopijo dokazila o cepljenju, ali dokazila o prebolelosti ali dokazila o negativnem testu na korona virus COVID-19. Možno pa je sken takega dokumenta, ki bo na dan zbora/predavanj veljaven, pred 23.10.2021 poslati na spletno stran ZSICkmet - info@zdruzenje-sickmet.si.

Brez predloženega dokazila o izpolnjevanju enega od pogojev PCT, prisotnost na BF ne bo možna!!


Strokovno predavanje Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev strojev in opreme Slovenije

06.10.2021, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev strojev in opreme Slovenije vabi ne spletno delavnico strokovno usposabljanje na daljavo,  v četrtek, 14. oktobra 2021 ob 16:00 z naslovom  strokovno usposabljanje na daljavo, preko aplikacije Zoom z naslovom: - VPLIVI OKOLJEVARSTVENIH DEJAVNIKOV NA OCENO VREDNOSTI STROJEV IN OPREME, STAVB, ZEMLJIŠČ, PREDMETOV, HRANE, KRME, KOZMETIČNIH IZDELKOV, CIGARET, ITD. predavatelj: dr. Darko Drev, sodni izvedenec in cenilec za kemijo in ekologijo. Vabljeni!
 


Opozorilo o izpolnjevanju pogoja PCT za stranke in druge udeležence postopkov v vabilih

16.09.2021, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

V prilogi so dopisi  in Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki smo ga prejeli od vrhovnega sodišča glede izpolnjevanja PCT pogojev.

 Dopis sodiscem - PCT za stranke
 Odlok Ur l 146.21
SUP splosni dopis.odt-4


Spremembe Pravilnika o sodnih izvedencih in cenilcih

16.09.2021, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


Razpis Sklada kmetijskih zemljišča za cenitev nepremičnin

17.08.2021, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Pozdravljeni,

 Objavljen je razpis za cenitve nepremičnin za 4 leta.

Številka objave na Portalu javnih naročil je JN005304/2021-B01.
Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=409167, dokumentacija pa je na razpolago na naši spletni strani http://www.s-kzg.gov.si/si/javna-narocila/cenitve-nepremicnin-za-obdobje-stirih-let/.

 Rok za oddajo ponudb je 06.09.2021 do 10. ure, za postavljanje vprašanj pa do 31.08.2021 do 10. ure.

 

Lep pozdrav!

mag. Darja Matjašič

višja sodelavka-I

------------------------------------------------

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana

Tel: + 386 (0) 1/ 4341-100, 102

Fax: + 386 (0) 1/ 4341-131

www.s-kzg.si

 

Logo Sklad KZG RS BMP


Vstop v sodno stavbo - hišni red

05.08.2021, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Na Vrhovno sodišče se je obrnil predsednik Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje prof. dr. Vincenc Butala s predlogom ureditve vstopa sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev na sodišče. Tako so na podlagi 29. člena Sodnega reda (Uradni list RS, št. 87/2016) bile sprejete  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE HIŠNEGA REDA. Obvestila so v priponkah! 

dopis

hišni red

 

 


Spremembe Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih

18.06.2021, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Že nekaj časa se pripravljajo spremembe Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih. Na naslednjem linku lahko vpogledate v gradivo.

Link: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=12770

S spoštovanjem, 
Miran LOVRIN
preds. ZSICkmet


Gradivo (ppt) - izobraževanje v Celju (Hotel A) - 12.06.2021

14.06.2021, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


Plačilo članarine za leto 2020 in 2021

14.06.2021, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovane članice in člani ZSICkmet
 
Korona virus COVID-19 popušča in vse bolj stopamo na pot normale, tudi kar se delovanja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev tiče. Tako je bil 12.06.2021, po daljšem premoru, izveden Zbor in strokovna predavanja. Žal se ugotavlja, da nekatere članice oz. člani niso poravnali članske obveznosti (članarine) 75,00 EUR/leto, za leto 2021, nekateri pa ne tudi za leto 2020.
Ker je na članstvo vezano več zadev, tudi možnost dela kot sodni izvedenec/cenilec izven sodišča, nadalje prihaja skupinska, za vse člane ZSICkmet, zelo ugodna naročitev na aplikacijo realiziranih prodaj, itd., po sklepu Upravnega odbora ZSICkmet izpred let pa se ponovno pristopanje k Združenju zaračunava v višini treh letnih članarin, poleg tega pa se bo po sklepu zadnjega Zbora, ta z letom 2022 dvignila na 150,00 EUR, vse člane, ki še niso poravnali zapadlih članskih obveznosti, naprošamo, da to storijo nemudoma. V bližnji prihodnosti se bo po sklepu Zbora namreč iz članstva pobrisalo vse neplačnike zapadlih obveznosti članarine.
V primeru, da niste prepričani, če ste svojo člansko obveznost poravnali, nemudoma povprašajte ZSICkmet glede plačanih obveznosti, na mail info@zdruzenje-sickmet.si
 
Miran Lovrin
Predsednik ZSICkmet
 


Vabilo na Zbor ZSICkmet

04.06.2021, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


Informacija glede predvidenega občnega zbora SSICkmet – JUNIJ 2021

01.06.2021, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom

12.01.2021, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Ljubljana, 10. januarja (STA) - Omejeno poslovanje sodišč je bilo v petek podaljšano do konca meseca. V skladu s tem so sodišča tudi za prihodnji teden razpisala naroke le v nujnih zadevah, kazenskih zadevah, ki jim grozi skorajšnje zastaranje, in delovno-socialnih sporih.

Omejeno poslovanje sodišč podaljšano do 31. januarja

Vrhovno sodišče je v četrtek v uradnem listu objavilo spremembe odredbe o posebnih ukrepih na področju pravosodja zaradi epidemije, s katerimi je omejeno poslovanje sodišč podaljšalo do 31. januarja.

Po omenjeni odredbi sodišča od 16. novembra poslujejo v omejenem obsegu, v neomejenem obsegu pa obravnavajo le nujne zadeve in kazenske zadeve, v katerih bi kazenski pregon zastaral v šestih mesecih od uveljavitve odredbe. Dodatno lahko glede na četrtkove spremembe v neomejenem obsegu poslujejo tudi v individualnih sporih o obstoju ali prenehanju delovnega razmerja, v sporih o pravicah na področju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, obveznega zdravstvenega zavarovanja in obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti ter v sporih o pravici do denarne socialne pomoči.

Odredba tudi določa, da v času omejenega poslovanja sodišč procesni roki v nenujnih zadevah ne tečejo.

Neomejeno poslovanje sicer ne velja za vse nujne zadeve, določene v zakonu o sodiščih. Odredba določa, da se med nujne zadeve z neomejenim poslovanjem ne štejejo menični in čekovni protesti ter menične tožbe, popis zapustnikovega premoženja, zadeve za odvzem premoženja nezakonitega izvora po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora ter upravni spori po zakonu o informacijskem pooblaščencu, po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, po zakonu o kmetijskih zemljiščih in po zakonu o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja.


98. Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, stran 269.

S K L E P

Na podlagi šestega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1, 104/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE) in predloga predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. Su 407/2020-384 z dne 7. 1. 2021 je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom 

I. Roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom, ne tečejo.

II. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ta sklep začne veljati 11. januarja 2021 in velja do 31. januarja 2021.

Št. 00720-1/2021

Ljubljana, dne 8. januarja 2021

EVA 2021-2030-0002

Vlada Republike Slovenije 

Janez Janša 

predsednik 


Informacije članstvu ZSICkmet

11.01.2021, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom

20.12.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vlada RS je na predlog predsednika Vrhovnega sodišča RS na seji dne 16. 12. 2020 sprejela Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom (Ur. l. RS, št.190/20), s katerim se od 20. 12. 2020 do 10. 1. 2021 določa prenehanje teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, ki so določeni z zakonom.
Vlada RS je sicer v tem tednu začasno in v omejenem obsegu sprostila izvajanje javnega prevoza ter sprejela nekaj drugih ukrepov, s katerimi je v določenih segmentih in na določenih območjih delno sprostila gibanje in javno življenje, kljub navedenemu pa je bilo ocenjeno, da trenutna epidemiološka situacija in predvsem začasna narava sprejetih ukrepov ne daje zadostne podlage za sprejem nove Odredbe predsednika vrhovnega sodišča, ki bi že lahko odpravila sprejete omejitve v zvezi z izvajanjem sodne oblasti.
Zaenkrat ocenjujemo, da bi do sprostitve poslovanja sodišč lahko prišlo po 10. januarju 2021, če bo epidemiološka situacija to dopuščala. Po tem datumu bi medsebojno usklajeno začeli teči procesni roki in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom, sodišča pa bi lahko začela z izvajanjem narokov tudi v nenujnih zadevah v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vsekakor bomo pred iztekom predlaganega roka ponovno ocenili razmere ter upoštevaje druge, do takrat sprejete ukrepe Vlade, odločili o nadaljnjem poslovanju sodišč in vas o vsem tekoče obveščali.

Lepo pozdravljeni,

Rado Brezovar, generalni sekretar
 

Sklep je v priponki!


ZADEVA: Obveznost posredovanja izjave o delu za leto 2020 - obvestilo MP

17.12.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovani,

skladno s tretjim odstavkom 23. člena Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih morajo sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači Ministrstvu za pravosodje posredovati pisno izjavo o delu v prejšnjem koledarskem letu, in sicer najkasneje do konca januarja v posameznem koledarskem letu. Pisna izjava o delu mora vsebovati podatke o izvedenskih mnenjih, cenitvah oziroma prevodih ali tolmačenjih, in sicer: - število izdelanih izvedenskih mnenj, cenitev ali prevodov oziroma opravljenih tolmačenj in njihovih dopolnitev ter - nazive državnih organov, ki so zahtevali izvedbo njegovega dela.

Vljudno vas prosimo, da izjavo o delu za leto 2020 posredujete ali po elektronski pošti na naslov gp.mp@gov.si ali po redni pošti na naslov Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. Ker ste nekateri sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači v lanskem letu izjavo o delu posredovali tako po elektronski pošti kot tudi po redni pošti, prosimo, da uporabite zgolj en način posredovanja.

K tabelam je, tako kot lansko leto, priložena razlaga posameznih kategorij državnih organov ter najbolj pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z izpolnjevanjem lanskoletnih izjav o delu. V kolikor boste imeli z izpolnjevanjem tabel kakršnokoli vprašanje, nam ga lahko posredujete po elektronski pošti na naslov gp.mp@gov.si.

Pri tem se sklicujte na številko 705-212/2020.

Lepo pozdravljeni,

Rado Fele v. d. generalnega direktorja

Dopis MP

Izjava o delu

Navodila za izpolnjevanje

Pogosta vprašanja


Informacije članstvu ZSICkmet

10.12.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


Obveze članov ZSIC o letnem poročanju

10.12.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Opozoril bi rad vse člane še na dve obvezi:

Pisna izjava – 23. člen Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Ur. l. RS št. 22/18):
23. člen
(dolžnost sporočanja podatkov)
(1) Za namene iz prejšnjega člena mora sodni izvedenec, sodni cenilec ali sodni tolmač pisno ali po elektronski pošti sporočiti ministrstvu vsako spremembo podatkov o poštnem naslovu, na katerem je dosegljiv, naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, kontaktni telefonski številki ali naslovu elektronske pošte in podatkov o zaposlitvi ali drugem zaposlitvenem statusu.
(2) Sodni izvedenec, sodni cenilec ali sodni tolmač mora za namene iz prejšnjega odstavka posredovati pisno izjavo, da so vsi podatki, ki se v zvezi z njim vodijo v imeniku, točni, oziroma sporočiti podatke, ki so spremenjeni, in sicer do konca januarja v posameznem koledarskem letu.
(3) V roku iz prejšnjega odstavka mora sodni izvedenec, cenilec ali tolmač ministrstvu posredovati tudi pisno izjavo o delu v prejšnjem koledarskem letu (poročevalsko obdobje), ki vsebuje podatke o izvedenskih mnenjih, cenitvah oziroma prevodih ali tolmačenjih, in sicer:
-        število izdelanih izvedenskih mnenj, cenitev ali prevodov oziroma opravljenih tolmačenj in njihovih dopolnitev ter
-        nazive državnih organov, ki so zahtevali izvedbo njegovega dela.
(4) Če ministrstvo ne prejme pisnih izjav v predpisanem roku, sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača izbriše iz javnega dela imenika in spet vpiše v ta del imenika po posredovanju obeh zahtevanih izjav.
(5) Sodni izvedenec, sodni cenilec oziroma sodni tolmač mora za potrebe izvajanja tega zakona vsa izdelana izvedenska mnenja, cenitve oziroma prevode listin hraniti v fizični ali elektronski obliki, in sicer še najmanj pet let po njihovem nastanku.

in
 

poročanje po 3. členu  Pravilnika (ZSICkmet) o nadzoru nad delom članov ZSICkmet v skladu s 3. odst. 3. člena Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih:
3.člen
Vodenje evidence o opravljenem delu
Izvajalec je dolžan voditi natančno evidenco o opravljenih storitvah, kadar deluje po 1. členu tega pravilnika. Podatke o opravljenih storitvah mora izvajalec voditi sproti in jih vpisovati v tabelo v elektronski obliki, ki ima v uvodu vsakega posameznega dokumenta  navedeno ime in priimek ter naslov izvajalca, ter podatke v naslednjih stolpcih:
-           zaporedno številko;
-           datum izvedeniškega mnenja/cenitvenega poročila - zapisnika;
-           naročnika storitve z navedbo osnovnih podatkov;
-           predmet – opisno (npr. cenitev tržne vrednosti in navedba vseh parcel, drugo……);
-           namen opravljene cenitve – izvedeniškega mnenja;
-           obračunana cena storitve brez DDV;
-           opomba (za vpis morebiti pomembnih posebnosti).
Tabelo opravljenih storitev je izvajalec dolžan dostaviti v elektronski obliki Združenju Sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke Slovenije (v nadaljevanju ZSICkmet), do 10. januarja, za preteklo leto, na elektronski naslov: info@zdruzenje-sickmet.si .
V kolikor sodni izvedenec ali sodni cenilec v preteklem letu ni opravil nobene storitve na podlagi 3. odstavka  3. člena zakona, je dolžan ZSICkmet po elektronski pošti na isti naslov, v istem roku, kot to velja za dostavo tabele, dostaviti izjavo, da v preteklem letu ni opravil nobenega dela po 3. odstavku 3. člena Zakona.

Miran LOVRIN
Preds. ZSICkmet
 

 Volitve predsednika in podpredsednika Strokovnega sveta pri Vladi Republike Slovenije

19.11.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Obvestilo o volitvah predsednika in podpredsednika Strokovnega sveta pri Vladi Republike Slovenije za Sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje, ki so potekale na daljavo, v času od 12.11. do 16.11.2020.
Po določilih Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 22/18) je predsedniku in njegovemu namestniku iztekel dvoletni mandat. Nemudoma se je pristopilo k oblikovanju predlogov za volitve novega vodstva, ki je bilo zaradi korona virusa COVID-19 izvedeno na daljavo.
Udeležba na volitvah je bila 93,33% (oddanih 14 glasovnic/15 članov Strokovnega sveta). 

Za naslednji dvoletni mandat sta bila soglasno izvoljena:
Predsednik Strokovnega sveta:    Mag. Branko Kovač (Geodezija)
Podpredsednik Strokovnega sveta: Prof. dr. Vincenc Butala (Stroji in oprema).


Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije

16.11.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovani,

izdana je odredba predsednika Vrhovnega sodišča RS o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Odredba v nadaljevanju), ki je predvidoma v soboto bila objavljena v Uradnem listu RS.
 
Odredba je v priponki.
 
Vsa sodišča od 16. 11. 2020 poslujejo v omejenem obsegu v skladu s 83. členom Zakona o sodiščih. Ne glede na navedeno pa sodišča poslujejo v neomejenem obsegu v kazenskih zadevah, v katerih bi kazenski pregon zastaral v šestih mesecih od uveljavitve te odredbe.
V nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim odstavkom 2. točke Odredbe ne štejejo za nujne, sodišča odločajo in vročajo sodna pisanja, ne izvajajo pa narokov in ne opravljajo drugih procesnih dejanj, ki neizogibno terjajo fizično prisotnost strank ali drugih udeležencev sodnega postopka in ne izvajajo uradnih ur.
 Procesni roki v nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim odstavkom 2. točke Odredbe ne štejejo za nujne, v skladu s četrtim odstavkom 83. člena Zakona o sodiščih ne tečejo. Procesni roki v teh primerih začnejo teči prvi naslednji dan po javno objavljenem preklicu predsednika Vrhovnega sodišča, na kar sodišče opozori stranko na sodnem pisanju, ovojnici ali drugi listini, ki se priloži pisanju.
 Obseg poslovanja je torej omejen samo na nujne zadeve in na kazenske zadeve, v katerih bi kazenski pregon zastaral v šestih mesecih od uveljavitve te odredbe.  V vseh drugih zadevah pa je obseg poslovanja sodišč  omejen na odločanje, kjer ni potreben neposreden stik oziroma je omogočeno elektronsko poslovanje (na primer v zadevah sodnega registra, zemljiške knjige, stečajnih postopkov in izvršilnih postopkov).  
 Naroki v nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim odstavkom 2. točke  odredbe ne štejejo za nujne, se v času veljavnosti te Odredbe štejejo za preklicane, razen če so sklicani videokonferenčno.


Zbor ZSICkmet 2020 in strokovna predavanja 2020

15.11.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


Opravljanje dela sodnih izvedencev – odgovor MNZ

29.10.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


8. strokovno srečanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije

25.10.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


Smernice tržnega vrednotenja - pripombe!

25.10.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


SMERNICE TRŽNEGA VREDNOTENJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ št. 3

25.10.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


Dopis Ministrstva za pravosodje o delu sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev v času epidemije virusa Covid-19

18.06.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Posredujem dopis Ministrstva za pravosodje o delu sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev v času epidemije virusa Covid-19.

SICT_epidemija


Opozorilo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS

18.06.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Pozdravljeni!

Društvo SICKMET je prejelo po elektronski pošti dopis Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS z  naslednjo vsebino:

Spoštovani,

 V zadnjem času opažamo, da se je pri nekaterih cenilcih razvila praksa, da namesto fotografije s terenskega ogleda zemljišča, ki je predmet cenitve, priložijo le fotografijo z Google maps-a. Pozivamo vas, da tega ne počnete, priložiti je potrebno fotografije, ki odražajo dejansko stanje s terena v trenutke izvedbe cenitve.

 V kolikor ni priložena fotografija s terenskega ogleda, se smatra, da terenski ogled ni opravljen in ni bilo preverjeno dejansko stanje nepremičnine, ki se ocenjuje.

 Gre za hudo kršenje 8. odstavka 2. člena Okvirnega sporazuma V_01/2018/S o naročanju cenitev nepremičnin za obdobje štirih let in v kolikor ugotovimo še kakšno kršitev bomo ukrepali v skladu z 4. odstavkom 3. člena prej omenjenega sporazuma in o tem obvestili tudi ustrezne institucije.

 Želim vam lep dan!

 Simona ŽOVLJE

 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS

 Strokovna sodelavka VII/2 (I)


Zbor ZISCkmet in strokovna predavanja 2020 - obvestilo

18.06.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vse članice in člane Združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke Slovenije obveščam, da bo Zbor ZSICkmet in strokovno izobraževanje, prvotno sklicana za soboto 14.03.2020, izvedena eno od sobot zadnje dekade v mesecu septembru 2020 (19. 09. ali 26. 09.), o čemer boste pravočasno obveščeni.

OBVESTILO