Enodnevno izobraževanje za » Področje bonitiranja zemljišč «

05.09.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovani.
 
Geodetski inštitut Slovenije najavlja prihajajoče enodnevno izobraževanje za » Področje bonitiranja zemljišč «.
Celodnevno izobraževanje bo organizirano 26. septembra 2022 v prostorih Geodetskega instituta Slovenije, Jamova cesta 2.
 
Izobraževanje je namenjeno vsem udeležencem, ki nameravajo po opravljenem izpitu pridobiti pooblastilo za izvajanje bonitiranja zemljišč, za vse ostale pa kot
informativen pregled razvoja vrednotenja zemljišč do sprejetja Zakona o katastru nepremičnin in Pravilnika o vodenju podatkov v katastru nepremičnin.
Novi predpisi uvajajo spremenjen način vrednotenja in vodenja podatkov, ki so stopili v veljavo v letošnjem letu.
 
Podrobnejši program izobraževanja bo objavljen najkasneje do torka 06. 09. 2022, zato Vas vabimo, da spremljate našo spletno stran www.gis.si , na kateri bodo
objavljena navodila za prijavo ter informacije o plačilu kotizacije.
 
Za vsa morebitna vprašanja smo Vam na voljo preko elektronske pošte isg@gis.si ali pa nas kontaktirajte na telefonsko številko 041/572-728.
 
Katja Bizjak
Izobraževalno središče za geomatiko


Dokazila o 5 letnem izobraževanju pravosodju

16.08.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovane članice, spoštovani člani,

prejeli smo informacijo, da bi morali tisti, ki smo bili imenovani za izvedence/cenilce leta 2004 (masovna "imenovanja"), nova dokazila o 5 letnem izobraževanju pravosodju dostaviti do 21.01.2022. Rok se je zaradi COVID podaljšal za 64 dni (Skladno z mnenjem Ministrstva za pravosodje, št. 013-2/2022 z 28. 2. 2022, se obdobje 5 let, zaradi določbe 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) torej do 26.03.2022!!! V okviru rednega preverjanja strokovnosti bo torej Strokovni svet upošteval vsa dokazila, datirana v tem obdobju. 

Zato oveščamo vse člane, ki so glede na datum imenovanja zavezani to poslati, pa tega še niso, naj to storijo čimprej, kljub rahli zamudi, da se izognejo eventaulnim kasnejšim sankcijam.


Lep pozdrav,
Andrej Udovč

Predsednik Združenja SICKmet


Letni Zbor združenja 2022 - prestavitev na jesenski termin

09.05.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovane članice, spoštovani člani Združenja SICKmet, zaradi zasedenosti nekaterih od predvidenih predavateljev in še vedno ne prejetega odziva UE Ljubljana na vlogo za spremembo naslova in odgovorne osebe združenja, vas obveščamo, da za 18.6. predvideno zbor odpade. Zbor članov za leto 2022 bomo tako organizirali v jesenskem času (predvidoma v oktobru), ko bomo lahko zagotovili vse načrtovane predavatelje in upamo tudi že prejeli odgovor UO Ljubljana na našo vlogo.
 
S spoštovanjem,
Andrej Udovč

Predsednik ZSICKmet