Letni Zbor združenja 2022 - prestavitev na jesenski termin

09.05.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovane članice, spoštovani člani Združenja SICKmet, zaradi zasedenosti nekaterih od predvidenih predavateljev in še vedno ne prejetega odziva UE Ljubljana na vlogo za spremembo naslova in odgovorne osebe združenja, vas obveščamo, da za 18.6. predvideno zbor odpade. Zbor članov za leto 2022 bomo tako organizirali v jesenskem času (predvidoma v oktobru), ko bomo lahko zagotovili vse načrtovane predavatelje in upamo tudi že prejeli odgovor UO Ljubljana na našo vlogo.
 
S spoštovanjem,
Andrej Udovč

Predsednik ZSICKmet


ZSICT – Tolmačenje tarifnega dela Pravilnika SICT

02.03.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi,  v prilogi je pomemben dokument Ministrstva za pravosodje -  Tolmačenje tarifnega dela Pravilnika SICT
Lp, Andrej


Pojasnilo v zvezi s preverjanjem strokovnosti na podlagi 27. člena ZSICT

24.02.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi,  v prilogi je pomemben dokument Ministrstva za pravosodje - ZSICT – pojasnilo v zvezi s preverjanjem strokovnosti na podlagi 27. člena ZSICT.

ZSICT preverjanje strokovnosti

Poudarek dokumenta:
V skladu s stališčem glede podaljšanja rokov na podlagi ZZUSUDJZ se roka iz prvega in drugega odstavka 22. člena Pravilnika podaljšata za 64 dni, kar pomeni, da preveri Strokovni svet ustreznost najmanj petih dokazil, ki so bila izdana v časovnem obdobju petih let, podaljšanih za 64 dni, obveznost za predložitev dokazil ministrstvu pa se s 30 dni podaljša na 94 dni po preteku petih let od imenovanja in po preteku vsakih nadaljnjih petih let, in sicer za tiste sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače, ki so bili imenovani pred uveljavitvijo ZZUSUDJZ.