Združenje SIC KMET
Slovenije

Združenje sodnih izvedencev in cenilcev
kmetijske stroke Slovenije

Opozorilo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS

18.06.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Pozdravljeni!

Društvo SICKMET je prejelo po elektronski pošti dopis Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS z  naslednjo vsebino:

Spoštovani,

 V zadnjem času opažamo, da se je pri nekaterih cenilcih razvila praksa, da namesto fotografije s terenskega ogleda zemljišča, ki je predmet cenitve, priložijo le fotografijo z Google maps-a. Pozivamo vas, da tega ne počnete, priložiti je potrebno fotografije, ki odražajo dejansko stanje s terena v trenutke izvedbe cenitve.

 V kolikor ni priložena fotografija s terenskega ogleda, se smatra, da terenski ogled ni opravljen in ni bilo preverjeno dejansko stanje nepremičnine, ki se ocenjuje.

 Gre za hudo kršenje 8. odstavka 2. člena Okvirnega sporazuma V_01/2018/S o naročanju cenitev nepremičnin za obdobje štirih let in v kolikor ugotovimo še kakšno kršitev bomo ukrepali v skladu z 4. odstavkom 3. člena prej omenjenega sporazuma in o tem obvestili tudi ustrezne institucije.

 Želim vam lep dan!

 Simona ŽOVLJE

 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS

 Strokovna sodelavka VII/2 (I)


Zbor ZISCkmet in strokovna predavanja 2020 - obvestilo

18.06.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vse članice in člane Združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke Slovenije obveščam, da bo Zbor ZSICkmet in strokovno izobraževanje, prvotno sklicana za soboto 14.03.2020, izvedena eno od sobot zadnje dekade v mesecu septembru 2020 (19. 09. ali 26. 09.), o čemer boste pravočasno obveščeni.

OBVESTILO