Letni Zbor združenja 2022

09.05.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovane članice in spoštovani člani Združenja SICKmet, obveščamo vas, da bo 18. 6. 2022 v prostorih Biotehniške fakultete organiziran letni Zbor združenja. To obvestilo je namenjeno samo rezervaciji termina, vabilo in program še sledita. Hkrati vas obveščamo, da bomo tekom tega tedna pričeli po e-pošti pošiljati račune za plačilo članarine. Zato vas prosimo, da, v kolikor do 15.5. ne prejmete nobenega obvestila, preverite tudi vaše nabiralnike z nezaželeno (SPAm) pošto, oz nam to sporočite na info@zdruzenje-sickmet.si, ker lahko, da imamo v bazi članov zabeležen neaktiven ali napačen e-poštni naslov.   

lep pozdrav,
Andrej Udovč,
predsednik ZSICKmet Slovenije


Preminil je Tibor Cigut

25.04.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


Tolmačenje 23. člena ZSICT

17.03.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovane članice, spoštovani člani, Ministrstvo za pravosodje je objavilo tolmačenje 23. člena Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT) glede obveznosti sporočanja podatkov.  

dokument


ZSICT – Tolmačenje tarifnega dela Pravilnika SICT

02.03.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi,  v prilogi je pomemben dokument Ministrstva za pravosodje -  Tolmačenje tarifnega dela Pravilnika SICT
Lp, Andrej


Pojasnilo v zvezi s preverjanjem strokovnosti na podlagi 27. člena ZSICT

24.02.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi,  v prilogi je pomemben dokument Ministrstva za pravosodje - ZSICT – pojasnilo v zvezi s preverjanjem strokovnosti na podlagi 27. člena ZSICT.

ZSICT preverjanje strokovnosti

Poudarek dokumenta:
V skladu s stališčem glede podaljšanja rokov na podlagi ZZUSUDJZ se roka iz prvega in drugega odstavka 22. člena Pravilnika podaljšata za 64 dni, kar pomeni, da preveri Strokovni svet ustreznost najmanj petih dokazil, ki so bila izdana v časovnem obdobju petih let, podaljšanih za 64 dni, obveznost za predložitev dokazil ministrstvu pa se s 30 dni podaljša na 94 dni po preteku petih let od imenovanja in po preteku vsakih nadaljnjih petih let, in sicer za tiste sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače, ki so bili imenovani pred uveljavitvijo ZZUSUDJZ.


 


Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)

04.01.2022, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovane članice in člani združenja,
v Uradnem listu RS je bil 22.12.2021 objavljen prenovljen Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3).
Še posebaj bi vas radi opozorili na 49. člen, ki določa kdo lahko izvaja cenitve za potrebe izvajanja zakona.

Andrej Udovč, predsednik

ZUreP-3

 

 


ZSICT – Tolmačenje 49. člena Pravilnika SICT - 705-13/2021/44

29.11.2021, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.