Sklepi sestanka Sodnih izvedencev kmetijske stroke in sodnih cenilcev kmetijske stroke z območja Okrožnega sodišča Murska Sobota

Objavljeno .

G. predsednik
 
Sodni izvedenci kmetijske stroke in sodni cenilci kmetijske stroke z območja Okrožnega sodišča Murska Sobota smo imeli 27.12.2013 sestanek in v zvezi s tvojimi zapisi na spletni strani združenja in soglasno sprejeli: 
  

Predsednik ZSICkmet je na spletni strani združenja objavil več pisanj vezanih na zbor ZSICkmet z dne 19.10.2013 in posledično v zvezi z delom sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke v bodoče. 

Člani ZSICkmet SV Slovenije (območje Okrožnega sodišča v Murski Soboti) na navedena pisanja predsednika odgovarjamo s svojimi usklajenimi stališči in predlogi:

  1. Razočarani smo, da si predsednik ZSICkmet demokratično odločanje v združenju interpretira tako, da bo ali po njegovem, ali pa bo odstopil. Popolnoma jasno je in tudi zapisano v predlogu zapisnika zbora z dne 19.10.2013, da je bil na glasovanje dan predlog dohodkovne metode po predlogu komisije in ne dohodkovna metoda po predlogu BF, ki ni sprejemljiva iz že večkrat navedenih razlogov. Ravno tako niso sprejemljive tabele izračunanih dohodkov in dobičkov po posameznih območjih, kot jih predlaga BF, saj pri najboljši možni rabi ne more biti prikazana izguba, ali tako majhen dobiček, kot v mnogih primerih (še manj pa dohodek), ki bi v izračunu dajal smešno nizke (izjemoma pa tudi obratno) tržne vrednosti kmetijskih zemljišč.
  2. Predsednikovo pisanje lahko razumemo samo kot njegov odstop s funkcije predsednika ZSICkmet, kar pomeni nujo, da nemudoma skliče zbor združenja, da se omogočijo in izvedejo nadomestne volitve, ne pa da zaradi svojega odstopa od tistih, ki opozarjajo na nepravilnosti zahteva lokacijo, datum, uro,.. zbora. Na zboru bi bilo nujno doreči način tržnega vrednotenja in vrednotenja v postopkih razlaščanja v naprej, da bi sodna kmetijsko cenilska in izvedeniška stroka ostala živa. Upamo, da predsednik ne namerava za dosego svojih, sicer ne vemo kakšnih ciljev, imeti za talca celo stanovsko organizacijo.
  3. Sporočamo, da smo govorili z mnogimi člani ZSICkmet z območja celotne države in so zagotovljeni kandidati: za predsedujočega zboru, za člane delovnega predsedstva, za zapisnikarja, za overovatelje zapisnika, za predsednika združenja in za tajnika združenja. Imena kandidatov bomo sporočili na zboru, razen, če se dokaže, da predhodno najavo imen kandidatov narekuje zakon.
 
Vljudno naprošamo, da se zgoraj zapisana stališča in predlogi objavijo na spletni strani ZSICkmet.
 
V imenu sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke z območja Okrožnega sodišča v Murski Soboti
in
Predsednik komisije za pripravo tržnih metod vrednotenja kmetijskih zemljišč pri ZSICkmet
Miran Lovrin