Prošnja predsednika združenja SICKMET

Objavljeno .

Spoštovane kolegice in kolegi!

V nagovoru novega predsednika ZSICkmet (splet 14.03.2014) ste bili seznanjeni, da bi se naj sodni izvedenci in sodni cenilci kmetijske stroke organizirali po posameznih območjih Okrožnih sodišč in pripravili predlog kolobarja oz. predloge kolobarjev (s pridelki, cenami, stroški, čistim dohodkom in dobičkom) ter jih dostavili do 15.04.2014 združenju na e-mail naslov: [email protected]enje-sickmet.si, oz. na naslov [email protected]

Upravni odbor ZSICkmet bo na osnovi dostavljenih kolobarjev in uskladitvah poskušal pripraviti čistopis novih kolobarjev za celotno Slovenijo. 

Istočasno naprošam, da kolegice in kolegi z območij Okrožnih sodišč, ki še nimajo svojega predstavnika v UO ZSICkmet (Koper, Slovenj Gradec in Kranj), čimprej dostavijo ime člana, ki bo do volitev v UO zastopal interese članov združenja dotičnega območja.

 

 

                                                                                              Predsednik ZSICkmet

                                                                                              Miran Lovrin

Poročilo računskega sodišča

Objavljeno .

Vsem članom združenja SICKMET

Pozorno si preberite Povzetek računskega sodišča z naslovom " Učinkovitost ureditve določanja in izplačevanja odškodnin zaradi gradnje in obnove gospodarske javne infrastrukture" in pošljite komentarje na spletni naslov društva: [email protected]

Gospa Ivanka novak je poslala Združenje naslednjo pripombo:


"Spoštovani urednik!
Na spletni strani Računskega sodišča je razen povzetka Poročila in raznih povzetkov s tiskovne konference objavljeno tudi celotno Revizijsko poročilo o smotrnosti ureditve določanja in izplačevanja odškodnin zaradi gradnje in obnove gospodarske infrastrukture v obdobju od 1.1.2010 do 30.9.2012. Mislim, da bi morali naši člani prebrati tudi to celotno Poročilo, zato predlagam, da bi morala biti na naši spletni strani tudi povezava na spletno stran RS oz. tudi na to Poročilo.
Lep pozdrav! Ivanka Novak" 

Pripomba upoštevana in poročilo priloženo.

Povzetek revizijskega poročila Učinkovitost ureditve določanja in izplačevanja odškodnin zaradi gradnje in obnove gospodarske javne infrastrukture