Predaja dokazil o izobraževanju

Objavljeno .

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega

 

Zagotovo vsi sodni izvedenci in sodni cenilci poznamo Zakon o sodiščih (Ur. l. RS 94/07, 45/08, 96/09, 33/11 in 63/13) in njegov 84. člen, ki pravi:

 

Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka.

Sodni cenilci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter mnenje o njeni vrednosti oziroma o denarni vrednosti na njej povzročene škode.

Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine.

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov so dolžni sodni izvedenci in sodni cenilci po preteku petih let od dneva imenovanja in ob preteku vsakih nadaljnjih pet let predložiti ministru, pristojnemu za pravosodje, dokazila o izpolnjevanju pogojev iz petega odstavka 87. člena tega zakona.

Torej smo sodni izvedenci in sodni cenilci skladno z določili zakona in skladno z določilom 36. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in cenilcih (Ur. l. RS 88/2010, 1/2012 in 35/2013), dolžni vsakih 5 let dostaviti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 6. odstavka 87. člena Zakona o sodiščih.

 

Ker nam datumi radi pobegnejo, bi rad vse člane združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke opozoril, da je bila večina imenovana s strani Ministrstva za pravosodje v letu 2004. Tako je bilo prvič potrebno dokazila resornemu ministrstvu dostaviti v letu 2009 (datum je odvisen od posameznikove odločbe o imenovanju) in drugič v letu 2014!

 

                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Miran LOVRIN

                                                                                                                                                                                                                                               Predsednik ZSICkmet

IZOBRAŽEVANJE ZA ČLANE ZSICkmet V LETU 2014

Objavljeno .

ZDRUŽENJE SODNIH IZVEDENCEV

IN CENILCEV KMETIJSKE STROKE

               SLOVENIJE

Murska Sobota, Kardoševa ulica 8

       9000 MURSKA SOBOTA

[email protected]

 

 

Datum: 09.09.2014

 

 

IZOBRAŽEVANJE ZA ČLANE ZSICkmet V LETU 2014

 

 

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega

 

Kot je zagotovo vsem članom znano, se mora vsak sodni cenilec in ali sodni izvedenec tudi izobraževati – 36. člen Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Ur. l. RS 88/2010, 1/2012 in 35/2013).

 

V letošnjem letu bo za izobraževanje veliko možnosti.

 

1./ Objavljeno je že izobraževanje, ki ga organizira Ministrstvo za pravosodje RS - 3. strokovno srečanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije, ki bo potekalo v petek, 24.10.2014 v Austria Trend hotelu v Ljubljani. Kotizacija 186,70 EUR. Podrobnosti o tem izobraževanju, vključno s Prijavnico najdete na naši spletni strani. Sporočamo tudi, da se bo tega izobraževanja v imenu ZSICkmet udeležil član UO ZSICkmet France Gorše.

 

2./ Pedološko društvo Slovenije (PDS) v soorganizaciji ZSICkmet organizira strokovno ekskurzijo v Prekmurje – program v prilogi. Cena 15,00 EUR/član, posebej pa je potrebno poravnati stroške prevoza ali se pripeljati v lastni režiji.

 

3./ Tudi ZSICkmet predvideva izvesti lastno izobraževanje ob izpeljavi Zbora ZSICkmet (ena od sobot v mesecu novembru 2014, v odvisnosti od zagotovitve prostora in predavateljev). Podrobnosti samega programa bodo sporočene pravočasno. Udeležba za člane bo brezplačna – plačilo letne članarine.

 

 

                                                                                              Predsednik ZSICkmet:

       Miran Lovrin

Vabilo na 3. strokovno srečanje sodnih izvedencev in cenilcev

Objavljeno .

Pozdravljeni!

od Centra za izobraževanje v pravosodju, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana smo prejeli naslednje sporočilo:

"Spoštovani,

V prilogi vam pošiljamo vabilo na 3. strokovno srečanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije, ki bo potekalo v petek, 24.10.2014 v Austria Trend hotelu v Ljubljani.

V primeru, da se srečanja želite udeležiti, vas vljudno prosimo, da nam prijavnico posredujete najkasneje do 15.9.2014.

Priloga: - Vabilo, Program, Prijavnica