Objava odločitve Ustavnega sodišča

Objavljeno .

Spoštovani člani društva SICKmet

v Uradnem Listu RS, št. 23/2018 je objavljena »Odločba o ugotovitvi, da je bila druga alineja prvega odstavka 54. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor v neskladju z Ustavo«, odločitev Ustavnega sodišča, številka: U-I-186/16-10 z dne 22. 3. 2018:

ODLOČBA

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Upravnega sodišča, na seji 22. marca 2018

Odločilo:

Druga alineja prvega odstavka 54. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) je bila v neskladju z Ustavo.

Nedelovanje Serverja SICkmet v soboto, dne 07.04. 2018

Objavljeno .

Pozdravljeni!

Iz strežniške službe, kjer gostuje domena SICkmet smo prejeli naslednje obvestilo:

 
Pozdravljeni!
 
V soboto, dne 07.04. 2018 ob 23.30 uri, bo na strežniškem okolju, kjer gostuje vaš paket gostovanja, izvedena nadgradnja cPanel komponente EasyApache, ki skrbi za delovanje spletnega strežnika Apache in pripadajočih modulov.

Med samo nadgradnjo bodo spletne strani na tem strežniškem okolju nekaj minut nedosegljive.

V primeru, da po nadgradnji opazite težave v delovanju spletnih strani, smo seveda na voljo za pomoč ali nasvet.

Z lepimi pozdravi,
ekipa NEOSERV

Pripombe na Zakon o sodnih izvedenceih in sodnih cenilcih

Objavljeno .

Spoštovani Člani društva SICKMET

Predlog Zakona o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih, je že v vladni proceduri. Gradivo je najti na spletni strani Ministrstva za pravosodje in sicer:

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

(gledati "v pripravi")

Prosim, če pregledate gradivo in morebitne pripombe, čimprej posredujete na mail društva ZSICkmet ali predsednika.