Objavljeno 2014

IZOBRAŽEVANJE ZA ČLANE ZSICkmet V LETU 2014

Objavljeno .

ZDRUŽENJE SODNIH IZVEDENCEV

IN CENILCEV KMETIJSKE STROKE

               SLOVENIJE

Murska Sobota, Kardoševa ulica 8

       9000 MURSKA SOBOTA

[email protected]

 

 

Datum: 09.09.2014

 

 

IZOBRAŽEVANJE ZA ČLANE ZSICkmet V LETU 2014

 

 

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega

 

Kot je zagotovo vsem članom znano, se mora vsak sodni cenilec in ali sodni izvedenec tudi izobraževati – 36. člen Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Ur. l. RS 88/2010, 1/2012 in 35/2013).

 

V letošnjem letu bo za izobraževanje veliko možnosti.

 

1./ Objavljeno je že izobraževanje, ki ga organizira Ministrstvo za pravosodje RS - 3. strokovno srečanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije, ki bo potekalo v petek, 24.10.2014 v Austria Trend hotelu v Ljubljani. Kotizacija 186,70 EUR. Podrobnosti o tem izobraževanju, vključno s Prijavnico najdete na naši spletni strani. Sporočamo tudi, da se bo tega izobraževanja v imenu ZSICkmet udeležil član UO ZSICkmet France Gorše.

 

2./ Pedološko društvo Slovenije (PDS) v soorganizaciji ZSICkmet organizira strokovno ekskurzijo v Prekmurje – program v prilogi. Cena 15,00 EUR/član, posebej pa je potrebno poravnati stroške prevoza ali se pripeljati v lastni režiji.

 

3./ Tudi ZSICkmet predvideva izvesti lastno izobraževanje ob izpeljavi Zbora ZSICkmet (ena od sobot v mesecu novembru 2014, v odvisnosti od zagotovitve prostora in predavateljev). Podrobnosti samega programa bodo sporočene pravočasno. Udeležba za člane bo brezplačna – plačilo letne članarine.

 

 

                                                                                              Predsednik ZSICkmet:

       Miran Lovrin

Vabilo na 3. strokovno srečanje sodnih izvedencev in cenilcev

Objavljeno .

Pozdravljeni!

od Centra za izobraževanje v pravosodju, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana smo prejeli naslednje sporočilo:

"Spoštovani,

V prilogi vam pošiljamo vabilo na 3. strokovno srečanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije, ki bo potekalo v petek, 24.10.2014 v Austria Trend hotelu v Ljubljani.

V primeru, da se srečanja želite udeležiti, vas vljudno prosimo, da nam prijavnico posredujete najkasneje do 15.9.2014.

Priloga: - Vabilo, Program, Prijavnica

Prošnja predsednika združenja SICKMET

Objavljeno .

Spoštovane kolegice in kolegi!

V nagovoru novega predsednika ZSICkmet (splet 14.03.2014) ste bili seznanjeni, da bi se naj sodni izvedenci in sodni cenilci kmetijske stroke organizirali po posameznih območjih Okrožnih sodišč in pripravili predlog kolobarja oz. predloge kolobarjev (s pridelki, cenami, stroški, čistim dohodkom in dobičkom) ter jih dostavili do 15.04.2014 združenju na e-mail naslov: [email protected], oz. na naslov [email protected]

Upravni odbor ZSICkmet bo na osnovi dostavljenih kolobarjev in uskladitvah poskušal pripraviti čistopis novih kolobarjev za celotno Slovenijo. 

Istočasno naprošam, da kolegice in kolegi z območij Okrožnih sodišč, ki še nimajo svojega predstavnika v UO ZSICkmet (Koper, Slovenj Gradec in Kranj), čimprej dostavijo ime člana, ki bo do volitev v UO zastopal interese članov združenja dotičnega območja.

 

 

                                                                                              Predsednik ZSICkmet

                                                                                              Miran Lovrin

Poročilo računskega sodišča

Objavljeno .

Vsem članom združenja SICKMET

Pozorno si preberite Povzetek računskega sodišča z naslovom " Učinkovitost ureditve določanja in izplačevanja odškodnin zaradi gradnje in obnove gospodarske javne infrastrukture" in pošljite komentarje na spletni naslov društva: [email protected]

Gospa Ivanka novak je poslala Združenje naslednjo pripombo:


"Spoštovani urednik!
Na spletni strani Računskega sodišča je razen povzetka Poročila in raznih povzetkov s tiskovne konference objavljeno tudi celotno Revizijsko poročilo o smotrnosti ureditve določanja in izplačevanja odškodnin zaradi gradnje in obnove gospodarske infrastrukture v obdobju od 1.1.2010 do 30.9.2012. Mislim, da bi morali naši člani prebrati tudi to celotno Poročilo, zato predlagam, da bi morala biti na naši spletni strani tudi povezava na spletno stran RS oz. tudi na to Poročilo.
Lep pozdrav! Ivanka Novak" 

Pripomba upoštevana in poročilo priloženo.

Povzetek revizijskega poročila Učinkovitost ureditve določanja in izplačevanja odškodnin zaradi gradnje in obnove gospodarske javne infrastrukture