Objavljeno 2013

Izbira katastrske občine glede na območje kolobarja

Objavljeno .

Spoštovane kolegice in kolegi!

Na podlagi sklepa upravnega odbora združenja z dne 14.6.2013, prosimo vse člane združenja, da za območje, ki ga najbolje poznate, iz priloženega seznama katastrskih občin opredelite 4 do 5 tistih katastrskih občin (navedite šifro in ime), ki po vašem mnenju najbolj značilno predstavljajo območje kolobarjev, ki veljajo po sedanjih osnovah za cenitev kmetijskih zemljišč (osnove za cenitev kmetijskih zemljišč - setveni kolobar, so narejene za 32 kolobarjev kot npr. ožji mestni predel Novega mesta, katastrski okraji I,  katastrski okraji II – kraški predel itd.). Prosimo,  navedite obstoječe ime območja iz seznama kolobarjev iz osnov za cenitev kmetijskih zemljišč in pripadajoče katastrske občine. Vaše predloge pošljite na naslov [email protected]  do 7. julija 2013. Podatke potrebujemo zato, da bomo lahko posodobili obstoječe kolobarje in pripravili predlog novih tabel za ocenjevanje kmetijskih zemljišč.
UO združenja

Kako si obračunamo naše delo v sodnih primerih?

Objavljeno .

Kako si obračunamo naše delo v sodnih primerih?

V mesecu aprilu so imeli sodni izvedenci gozdarske stroke redno letno izobraževanje, kjer  je g. Mihael Kranjc,mag. posl. ved praktično prikazal izračun stroškov, ki jih posredujemo sodišču ob izdelavi oziroma predaji našega dela. Ogleda vredno prezentacijo so nam posredovali kolegi iz gozdarstva!