Objavljeno 2013

Objava zapisnika občnega zbora in naloge Biotehniške fakultete, Dohodkovna metoda ocenjevanja kmetijskih zemljišč na podlagi proizvodne sposobnosti - podaja predlogov

Objavljeno .

Objava zapisnika občnega zbora in naloge Biotehniške fakultete, Dohodkovna metoda ocenjevanja kmetijskih zemljišč na podlagi proizvodne sposobnosti - podaja predlogov

Spoštovane kolegice in kolegi!

Na spletni strani  združenja je objavljen zapisnik občnega zbora in naloga Biotehniške fakultete, Dohodkovna metoda ocenjevanja kmetijskih zemljišč na podlagi proizvodne sposobnosti. Prosim vas, da skladno s sklepom občnega zbora,  podate predloge za združitev predlaganih proizvodnih območij kjer tako kažejo predlagani izračuni oziroma kjer je to smotrno. Rok za oddajo vaših predlogov je 8. november 2013.

Prijetne jesenske dneve vam želim

Gorazd Maslo

Vrednotenje zemljišč na podlagi analiz tal

Objavljeno .

Pedološko društvo Slovenije je na petek 13. septembra 2013 organiziralo ekskurzijo na Pokljuko, ki leži v Triglavskem narodnem parku. Za začetek srečanja smo si poleg lopate in sonde izmenjali tudi različne poglede na okolico in strokovni postopek izbire in vzorčenja tipičnih rjavih spranih tal na karbonatni moreni. Po začetnem segrevanju z vihtenjem lopate, se nam je pričel odkrivati profil tal in nenehno vprašanje, kako ga bomo opisali in ocenili, kaj bo Ah, Oh, AE, E, Bt itd. horizont. Na koncu se je pokazalo, da so med nami tudi izkušeni pedologi, ki svojega znanja ne skrivajo zase. Debata o nastanku tal, kako se je pomikala morena, kakšna vegetacija je bila v preteklosti, ali so res to tipična tla, kaj je z mikroreliefom in še mnogo drugih vprašanj se nam je ob pedološki jami porajalo. Skupina je z zanimanjem spremljala razmišljanja in kar prehitro je minil čas, ko smo morali pedološko jamo do naslednjič - zasuti. Ja, najbolj zagrizeni čuvaji TNP so med predstavitvijo našo skupino tudi za kratek čas zapustili, saj jih je močno prevzemal "profil jurčkov" in ostalih gob. Za zaključek smo ob okusno pripravljeni enolončnici (ob 13.00 h) sklenili, da bi bilo podobno srečanje zelo primerno tudi za druge "operativce", morda tudi za naše Združenje, tokrat smo bili udeleženi trije, naslednjič pa morda kaj več. Hvala Borutu, Tomažu in Markotu in seveda tudi ostalim, ki so kljub številki 13, (pa še petek povrhu) pripravili enkratno vzdušje! Brez dokumentiranja pač ne gre in vsi po vrsti smo svoje bolj ali manj uspešne digitalne kamere usmerjali k profilu tal, pa tudi kam "tja počez...." nekaj utrinkov nam je odstopil naš kolega Tomaž Kralj, analizo tal pa je prispeval Borut Vrščaj.

Lep pozdrav do prihodnjega srečanja!

Občinska pamet pred preizkušnjo

Objavljeno .

Pozdravljeni

Za širšo obveščenost, si prosim preberite članek iz Dnevnika z dne 21.08.2013 z naslovom: "Občinska pamet pred preizkušnjo"

Opredelitev zemljišča za gradnjo stavb določa v skladu s Pravilnikom o določanju zemljišč za gradnjo stavb (Uradni list RS številka 66/2013) občina. S spremembo statusa nastopajo tudi drugačne ocene in obveznosti  takšnih zemljišč, ki pa so lahko danes še vedno v gozdarski ali intenzivni kmetijski rabi.