Objavljeno 2013

Poziv predlagateljem sklica občnega zbora!

Objavljeno .

Spoštovani predlagatelji sklica občnega zbora!

Do sedaj od vas nisem prejel vaših predlogov kandidatov za delovne organe občnega zbora, predlog kandidata za novega predsednika združenja, morebitno lokacijo, datum in uro sklica občnega zbora. Na vaše predloge bom počakal do 6. januarja  2014. Če jih do takrat ne bom dobil, bom štel kot , da nimate interesa za sklic občnega zbora in bom moral poskrbeti, da se bodo sklepi občnega zbora, z dne 19. 10. 2013, začeli izvajati. 

 

Gorazd Maslo, predsednik Združenja SICKMET