Objavljeno 2013

Sporočilo Predsednika SICKMET članom, 2.12.2013

Objavljeno .

Spoštovani predlagatelji sklica občnega zbora!

Odstopno izjavo lahko dam le občnemu zboru, zato jo bom tja tudi prinesel. Občni zbor bo volilni, zato ga bo vodilo delovno predsedstvo, poleg tega bo potrebno imenovati še druge delovne organe občnega zbora. Sprejet bo sklep o spremembi pravil, saj sedež združenja ne bo več na mojem naslovu itd. Za uspešno delo občnega zbora se predloge za delovne organe občnega zbora z imeni in kandidatno listo oziroma predloga za predsednika običajno oblikuje pred občnim zborom, lahko pa jih občni zbor spremeni na seji. Ker predlagate sklic občnega zbora, od vas torej upravičeno pričakujem predlog delovnih teles občnega zbora z imeni, predlog kandidata za novega predsednika združenja, lokacijo, datum in uro občnega zbora. Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Odstop predsednika združenja in izvolitev novega
  2. Sprememba pravil združenja
  3. Obravnava zapisnika seje zbora z dne 19. 10. 2013 v delu, ki govori o načinu dela sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke pri vrednotenjih kmetijskih zemljišč
  4. Razno

Če ne boste predlagali lokacije, datuma in ure občnega zbora jih bom kot sklicatelj občnega zbora določil sam. Upravnega odbora ne mislim sklicati, saj bi s tem le izgubljali čas.

 

Gorazd Maslo, predsednik Združenja SICKMET