Objavljeno 2013

Odgovor Milana Lovrina na nagovor Predsednika SICKMET

Objavljeno .

Miran Lovrin

Vodja komisije za oblikovanje tržnih metod vrednotenja

[email protected]

 Datum: 01.12.2013

 

Gospod predsednik

Uspelo mi je prebrati Nagovor Predsednika združenja SICKMET v zvezi z aktualno problematiko društva,Torek, 26. November 2013.

Ne želim pisati na dolgo in široko. Več ali manj je vse razbrati iz mojih dosedanjih pisanj z dne 26.10.2013, 30.10.2013 (tabela) in 21.11.2013.

Zanimivo je dejstvo, da v svojem zadnjem pisanju pišeš le o kolobarjih, kot o vsebinskem problemu. V dohodkovni metodi, ki jo je skoraj eno leto po predavanju dohodkovne metode komisije, pripravila fakulteta (čeprav sem vodja komisije za oblikovanje tržnih metod vrednotenja, še sedaj ne vem zakaj!), so popolnoma drugače, po mojem prepričanju nesprejemljivo, zastavljeni tudi ekonomski dejavniki. A to ni problem?

Po tvojem zadnjem pisanju sem še bolj prepričan, da je potrebno čimprej sklicati zbor združenja in na tem zboru doreči tvoje odstopanje, kakor tudi zapisnik zbora z dne 19.10.2013 in posledično tudi način dela za tržno vrednotenje, kakor tudi za vrednotenje v postopkih razlaščanja (vključno s služnostmi).

Še glede samega sklica zbora. Pravilno navajaš, kdo po aktualnih Pravilih združenja lahko skliče zbor, zagotovo pa je nadaljevanje v tej zvezi v tvojem pisanju nakladanje. Kdaj so se pred sklicem zbora v naprej predlagala delovna telesa, kdaj se je posebej določala lokacija, datum, ura, predlagalo ime kandidata za novega predsednika, nenazadnje, kje to piše. Primerno bi bilo v UO dogovoriti termin zbora po elektronski pošti. Ne želim tvojega odstopa, vendar če že hočeš, čimprej podaj pisno odstopno izjavo, skliči zbor in bo članstvo razrešilo nastalo situacijo, tako z zapisnikom, kakor tudi z razrešitvijo dosedanjega predsednika in z imenovanjem novega – torej sta v tem primeru točki dnevnega reda dve: 1./ Obravnava odstopne izjave predsednika in volitve novega ter 2./ Obravnava zapisnika seje zbora z dne 19.10.2013 v delu, ki govori o načinu dela sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke pri vrednotenjih kmetijskih zemljišč. V kolikor pa predsednik ne odstopa, je jasno točka dnevnega reda samo ena.

Tudi jaz upam, da sem pravilno razumljen. Napravimo potrebne korake, da bo kmetijsko sodno izvedenstvo in sodno cenilstvo še naprej živelo. Kvalitetno, predvsem pa strokovno.