Objavljeno 2013

Kako si obračunamo naše delo v sodnih primerih?

Objavljeno .

Kako si obračunamo naše delo v sodnih primerih?

V mesecu aprilu so imeli sodni izvedenci gozdarske stroke redno letno izobraževanje, kjer  je g. Mihael Kranjc,mag. posl. ved praktično prikazal izračun stroškov, ki jih posredujemo sodišču ob izdelavi oziroma predaji našega dela. Ogleda vredno prezentacijo so nam posredovali kolegi iz gozdarstva!