Objavljeno 2013

sestanek na temo: strokovno srečanje SIC na Brdu pri Kranju

Objavljeno .

Spoštovane kolegice in kolegi!

16. maja 2013 bo na Brdu pri Kranju v organizaciji Ministrstva za pravosodje, Centra za izobraževanje v pravosodju, izvedeno II. strokovno srečanje sodnih izvedencev in cenilcev Slovenije. Po predavanjih bo organizirana okrogla miza, na kateri bomo predstavili  svoje težave na področju sodnih izvedencev in cenilcev.  Pozvani smo bili, da do 6. maja 2013 posredujemo naša pisna vprašanja. SICGRAS je dne 8. aprila 2013 organiziral skupni sestanek različnih združenj sodnih izvedencev in cenilcev na katerem smo se dogovorili za skupno oblikovanje vprašanj in stališč. Pri končnem oblikovanju gradiv se SICGRAS ni dokončno uskladil z ostalimi udeleženci  sestanka, vendar menim, da gradivi SICGRAS (dopis1 in dopis 2), ki jih je  poslal 18. 4. 2013 na Center za izobraževanje v pravosodju, lahko podpremo. 6. maja 2013 sem Centru za izobraževanje v pravosodju, po elektronski pošti, poslal naslednji dopis: 

Spoštovani!

Združenje SICKMET Slovenije podpira poslana vprašanja Združenja SICGRAS za okroglo mizo II. strokovnega srečanja sodnih izvedencev in cenilcev Slovenije, še posebej pa poudarjamo da je prvenstveno potrebno rešiti vprašanje statusa sodnih izvedencev in cenilcev, saj se nas v postopkih pred sodišči dostikrat obravnava kot stranke v postopku in ne kot strokovnjake, ki sodišču nudijo ustrezno strokovno pomoč. Prav tako se stroškovnik za prihod in odhod na sodišče, prisotnost na obravnavi, ogled kraja dogodka itn. obračunava po drugačnih kriterijih in cenovnih razredih kot za stale udeležence v postopku (npr. odvetnike). Izpostavljamo tudi ustrezen nadzor kakovosti opravljenih cenitev in izvedeniških mnenj in sprašujemo kakšni so kriteriji sodnikov pri izbiri izvedenca v sodnih zadevah.


Najbolj pomembno pa je, da kljub določilom 95 a člena Zakona o sodiščih še vedno nimamo dostopa do baz podatkov, ki so potrebni za izdelavo izvedenskih mnenj, kot so podatki, ki jih zbira Geodetska uprava (podatki o transakcijah zemljišč) in jih trži Geodetski inštitut (aplikacija Trgoskop), pa podatki objav o prodaji kmetijskih zemljišč Upravnih enot (dostopamo le do podatkov trenutno objavljenih prodaj in ne do arhiva prodaj za pretekla obdobja) itd.

S spoštovanjem

Predsednik Združenja SICKMET Slovenije