Objavljeno 2013

Pripombe na kalkulacije katastrskega dohodka

Objavljeno .

Pozdravljeni!

Na spletnih straneh Geodetske uprave Republike Slovenije je v skladu z Zakonom o ugotavljanju katastrskega dohodka objavljen predlog kalkulacij katastrskega dohodka ter poziv strokovne in druge zainteresirane javnosti, da naj na objavljeni predlog pošlje morebitne pripombe in predloge.

Vse potrebne informacije za podajo pripomb in predlogov so objavljene na spletnih straneh. Ob tem je pomembno naslednje:

- vse potrebne informacije glede predloga kalkulacij in načina ter vsebine podaje pripomb so na spletni strani http://www.gu.gov.si/
-  na spletni strani je že pripravljen obrazec na katerega  se vpišejo pripombe

- pripombe in predloge se sprejemajo samo pisno na naslov "Geodetska uprava RS, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana" ali po elektronski pošti na naslov "[email protected]"

- zadnji dan za oddajo pripomb je 30 dni po objavi, to je do ponedeljka 20. maja

http://www.gu.gov.si/si/naslovnica/razgrnitev_predloga_kalkulacij_katastrskega_dohodka_ter_poziv_k_podaji_pripomb/

Združenje bo pripombe zbiralo do 15. maja in jih nato posredovalo po elektronski pošti. Pričakujemo vaše pobude in predloge!