Objavljeno 2013

Poziv predlagateljem sklica občnega zbora!

Objavljeno .

Spoštovani predlagatelji sklica občnega zbora!

Do sedaj od vas nisem prejel vaših predlogov kandidatov za delovne organe občnega zbora, predlog kandidata za novega predsednika združenja, morebitno lokacijo, datum in uro sklica občnega zbora. Na vaše predloge bom počakal do 6. januarja  2014. Če jih do takrat ne bom dobil, bom štel kot , da nimate interesa za sklic občnega zbora in bom moral poskrbeti, da se bodo sklepi občnega zbora, z dne 19. 10. 2013, začeli izvajati. 

 

Gorazd Maslo, predsednik Združenja SICKMET

Aplikacija za poslovanje izvedencev - Ponudba Roberta Lipovca

Objavljeno .

Spoštovani kolegi sodni izvedenci

Kot izvedencu medicinske stroke mi je pisanje računa ob zaključku izvedenskega dela predstavljalo vedno najbolj neprijetno opravilo. Najprej sem uporabljal MS Word, potem Excel… Ko sem iskal zadnje številke računov, naslove sodišč, ugotavljal datume,mi je običajno vzelo vsaj dvajset minut časa in račun je na koncu izpadel zelo neprofesionalno. Potem sem vrednosti vpisal še v Excelovo tabelo za pregled plačil. Da ne omenjam nemogoče naloge pregleda nad mesečnimi in letnimi zaslužki, iskanja neplačanih računov… Enaka težava je bila z obračunom potnih stroškov, Word, kalkulator, iskanje razdalj med kraji – spet vsaj dvajset minut.

Skratka, razvili smo aplikacijo, ki je prilagojena prav za izvedence, delo z njo je enostavno, uporabniško prijazno in nudi v realnem času podatke o vseh računih, dobropisih, stroškovnikih, potnih nalogih ali mesečnih obveznostih za plačilo DDV. Izdelava računa je postala prijetno opravilo, za en račun potrebujem danes le nekaj trenutkov. Končni izdelek izgleda profesionalno. Aplikacijo smo testirali eno leto in deluje brez težav.

Zato bi jo rad ponudil kolegom, ki imate iste težave. Primeren je za osebno rabo za fizične osebe, s.p. ali d.o.o., zavezance in nezavezance za DDV. Če ste kot s.p. vstopili v sistem normiranih stroškov in za enostavno poslovanje ne potrebujete več računovodje, je takšna aplikacija vse kar potrebujete.

Cena aplikacije, ki deluje v okolju Windows, je 120,00 € in si jo lahko knjižite kot strošek.

V priponki "MediusDocPredstavitev" in "MediusDocNaročilo" sem pripravil kratko predstavitev delovanja apikacije MEDIUSDoc. Zainteresirani me lahko kontaktirate na moj e-mail: [email protected] ali na GSM 041 703 461, v popoldanskem času.

Sporočilo Predsednika SICKMET članom, 2.12.2013

Objavljeno .

Spoštovani predlagatelji sklica občnega zbora!

Odstopno izjavo lahko dam le občnemu zboru, zato jo bom tja tudi prinesel. Občni zbor bo volilni, zato ga bo vodilo delovno predsedstvo, poleg tega bo potrebno imenovati še druge delovne organe občnega zbora. Sprejet bo sklep o spremembi pravil, saj sedež združenja ne bo več na mojem naslovu itd. Za uspešno delo občnega zbora se predloge za delovne organe občnega zbora z imeni in kandidatno listo oziroma predloga za predsednika običajno oblikuje pred občnim zborom, lahko pa jih občni zbor spremeni na seji. Ker predlagate sklic občnega zbora, od vas torej upravičeno pričakujem predlog delovnih teles občnega zbora z imeni, predlog kandidata za novega predsednika združenja, lokacijo, datum in uro občnega zbora. Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Odstop predsednika združenja in izvolitev novega
  2. Sprememba pravil združenja
  3. Obravnava zapisnika seje zbora z dne 19. 10. 2013 v delu, ki govori o načinu dela sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke pri vrednotenjih kmetijskih zemljišč
  4. Razno

Če ne boste predlagali lokacije, datuma in ure občnega zbora jih bom kot sklicatelj občnega zbora določil sam. Upravnega odbora ne mislim sklicati, saj bi s tem le izgubljali čas.

 

Gorazd Maslo, predsednik Združenja SICKMET