Objavljeno 2012

Izjava o točnosti podatkov sodnih izvedencev in cenilcev

Objavljeno .

Izjava o točnosti podatkov sodnih izvedencev in cenilcev

V skladu z 88. členom Zakona o sodiščih  (link do zakona) smo sodni izvedenci in cenilci dolžni do konca prvega meseca v koledarskem letu na Ministrstvo za pravosodje in javno upravo pismeno podati izjavo, da so vsi podatki iz prvega in drugega odstavka 87. člena tega zakona točni oziroma podatke, ki so spremenjeni!

Časa do 31. 01.2013 je še dovolj, priporočamo pa vam, da to storite čimprej. Če boste pošiljali izjavo po elektronski poti ([email protected] ), vpišite pod zadevo: »Izjava - kontaktni podatki - 88.člen«, lahko pa izjavo pošljete tudi po običajni pošti!