Objavljeno 2012

Predlog Uredbe o ocenjevanju vrednosti nepremičnin, pravic na nepremičninah, nadomestil za škodo in drugih stroškov - predložitev v pregled in potrditev

Objavljeno .

Spoštovane kolegice in kolegi!
 

Z Geodetsko upravo Republike Slovenije je bil dosežen dogovor, da se področje ocenjevanja nepremičnin po ZUPUDPP rešuje fazno. Do konca leta 2014 GURS pripravi sistemsko rešitev, kot začasna rešitev pa je predlagana Uredba o ocenjevanju vrednosti nepremičnin, pravic na nepremičninah, nadomestil in škod.  Dopis GURS, zapisnik sestanka in delovno gradivo si podrobno oglejte, saj lahko na uredbo damo pripombe v obliki amandmajev. Pripombe pošljite preko spletne strani združenja po e pošti. 

 

Spoštovani,

V prilogi vam posredujemo:

-  predlog Uredbe o ocenjevanju vrednosti nepremičnin, pravic na nepremičninah, nadomestil za škodo in drugih stroškov
- Zapisnik sestankov o uveljavitvi določb Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor glede ocenjevanja vrednosti

Predlog uredbe je rezultat dogovora, doseženega na usklajevalnih sestankih dne 13.11.2012 in 19.11.2012 (cenilci) in 20.11.2012 (Direktorat za infrastrukturo), o faznem reševanju problematike ocenjevanja vrednosti po ZUPUDPP.  

MzIP, Direktorat za infrastrukturo prosimo za potrditev predlaganega vsebine uredbe. Po potrditvi bo predlog uredbe poslan v medresorsko uskaljevanje.

Konkretne pripombe (v amandmajski obliki) na predlagano vsebino lahko podate tudi drugi prejemniki sporočila. To bo omogočeno tudi v času medresorskega usklajevanja, ko vas bomo obvestili, na katerem spletnem naslovu je objavljeno besedilo uredbe.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Lepo pozdravljeni!

 

Andreja OSOLNIK, univ.dipl.pravnik
               SEKRETARKA

Zapisnik_sestankov_ZUPUDPP in ZUPUDPP-UREDBA_ocenjevanje-22.11.2012