Objavljeno 2014

Spremembe Zakona o sodiščih - NUJNO

Objavljeno .

Pozdravljeni!

G.Peter Fajdiga je poslal naslednje sporočilo:

Gre za spremembo zakona o sodiščih, ki je v skrajšanem postopku prispela v državni zbor 12. 12.. 2014 - dostopno na naslednji povezavi:

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/ca20e00582ea607de11b17cd77ecc0a9ba0ffbe505639e0f8db4787043cdf1a2

Minister za pravosodje je očitno podlegel lobiranju Slovenskega inštituta za revizijo. Po predlogu naj bi se sodni cenilci smeli sklicevati na svoj status samo, kadar bi delali na zahtevo sodišča v sodnem postopku oz. na zahtevo upravnega organa v upravnem postopku.

Mislim, da bi morali nemudoma reagirati in posredovati dopise na:
Odbor za pravosodje Državnega zbora ter na Zakonodajno pravno službo DZ.

Zaradi poslabšanja dostopnosti storitev in omejevanja konkurence bi bilo potrebno poslati dopise na Odvetniško zbornico Slovenije in Zvezo potrošnikov Slovenije.

O naših stališčih bi bilo treba obvestiti medije, v kolikor je mogoče, se povezati z drugimi združenji.

Naj novica takoj zaokroži med članstvom, poudarjam pa, če hočemo kaj spremeniti, je potrebno reagirati nemudoma. Dvanajsta ura je že odbila, zakon je v proceduri v Državnem zboru!

Torej se povežimo in odreagirajmo !

Moji kontakti: 040 217796, [email protected]


Predsednik združenja daje komentar:

Članstvo se naj hkrati pozove, naj pod nujno poda svoje predloge kaj, komu in kako bi reagirali, da bi bila nova zakonska rešitev optimalna.

 
Sam lahko k navedenemu zapišem le, da že potekajo aktivnost skupaj s SICGRAS (gradbinci), da bi se kaj doseglo in tudi preko nekaterih poslancev državnega Zbora, vendar so možnosti majhne, glede na načrtno delo nekaterih, ki poteka že od leta 2007.