Objavljeno 2014

razlaga Ministrstva za pravosodje v zvezi s predložitvijo potrdil

Objavljeno .

Spoštovani!

V prilogi je odgovor, ki ga je poslalo Ministrstvo za Pravosodje, na dopis Združenja SICKMET  o predložitvi potrdil o strokovnem izobraževanju.