Objavljeno 2014

IZOBRAŽEVANJE ZA ČLANE ZSICkmet V LETU 2014

Objavljeno .

ZDRUŽENJE SODNIH IZVEDENCEV

IN CENILCEV KMETIJSKE STROKE

               SLOVENIJE

Murska Sobota, Kardoševa ulica 8

       9000 MURSKA SOBOTA

[email protected]

 

 

Datum: 09.09.2014

 

 

IZOBRAŽEVANJE ZA ČLANE ZSICkmet V LETU 2014

 

 

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega

 

Kot je zagotovo vsem članom znano, se mora vsak sodni cenilec in ali sodni izvedenec tudi izobraževati – 36. člen Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Ur. l. RS 88/2010, 1/2012 in 35/2013).

 

V letošnjem letu bo za izobraževanje veliko možnosti.

 

1./ Objavljeno je že izobraževanje, ki ga organizira Ministrstvo za pravosodje RS - 3. strokovno srečanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije, ki bo potekalo v petek, 24.10.2014 v Austria Trend hotelu v Ljubljani. Kotizacija 186,70 EUR. Podrobnosti o tem izobraževanju, vključno s Prijavnico najdete na naši spletni strani. Sporočamo tudi, da se bo tega izobraževanja v imenu ZSICkmet udeležil član UO ZSICkmet France Gorše.

 

2./ Pedološko društvo Slovenije (PDS) v soorganizaciji ZSICkmet organizira strokovno ekskurzijo v Prekmurje – program v prilogi. Cena 15,00 EUR/član, posebej pa je potrebno poravnati stroške prevoza ali se pripeljati v lastni režiji.

 

3./ Tudi ZSICkmet predvideva izvesti lastno izobraževanje ob izpeljavi Zbora ZSICkmet (ena od sobot v mesecu novembru 2014, v odvisnosti od zagotovitve prostora in predavateljev). Podrobnosti samega programa bodo sporočene pravočasno. Udeležba za člane bo brezplačna – plačilo letne članarine.

 

 

                                                                                              Predsednik ZSICkmet:

       Miran Lovrin