Objavljeno 2014

Prošnja predsednika združenja SICKMET

Objavljeno .

Spoštovane kolegice in kolegi!

V nagovoru novega predsednika ZSICkmet (splet 14.03.2014) ste bili seznanjeni, da bi se naj sodni izvedenci in sodni cenilci kmetijske stroke organizirali po posameznih območjih Okrožnih sodišč in pripravili predlog kolobarja oz. predloge kolobarjev (s pridelki, cenami, stroški, čistim dohodkom in dobičkom) ter jih dostavili do 15.04.2014 združenju na e-mail naslov: [email protected], oz. na naslov [email protected]

Upravni odbor ZSICkmet bo na osnovi dostavljenih kolobarjev in uskladitvah poskušal pripraviti čistopis novih kolobarjev za celotno Slovenijo. 

Istočasno naprošam, da kolegice in kolegi z območij Okrožnih sodišč, ki še nimajo svojega predstavnika v UO ZSICkmet (Koper, Slovenj Gradec in Kranj), čimprej dostavijo ime člana, ki bo do volitev v UO zastopal interese članov združenja dotičnega območja.

 

 

                                                                                              Predsednik ZSICkmet

                                                                                              Miran Lovrin