Objavljeno 2014

Poročilo računskega sodišča

Objavljeno .

Vsem članom združenja SICKMET

Pozorno si preberite Povzetek računskega sodišča z naslovom " Učinkovitost ureditve določanja in izplačevanja odškodnin zaradi gradnje in obnove gospodarske javne infrastrukture" in pošljite komentarje na spletni naslov društva: [email protected]

Gospa Ivanka novak je poslala Združenje naslednjo pripombo:


"Spoštovani urednik!
Na spletni strani Računskega sodišča je razen povzetka Poročila in raznih povzetkov s tiskovne konference objavljeno tudi celotno Revizijsko poročilo o smotrnosti ureditve določanja in izplačevanja odškodnin zaradi gradnje in obnove gospodarske infrastrukture v obdobju od 1.1.2010 do 30.9.2012. Mislim, da bi morali naši člani prebrati tudi to celotno Poročilo, zato predlagam, da bi morala biti na naši spletni strani tudi povezava na spletno stran RS oz. tudi na to Poročilo.
Lep pozdrav! Ivanka Novak" 

Pripomba upoštevana in poročilo priloženo.

Povzetek revizijskega poročila Učinkovitost ureditve določanja in izplačevanja odškodnin zaradi gradnje in obnove gospodarske javne infrastrukture