Objava smernic tržnega vrednotenja

Objavljeno .

Obveščamo vse člane, da so v zaprtem delu objavljene: "Smernice za tržno vrednotenje kmetijskih zemljišč-2"

Spremembe se nanašajo na:

- drugi odstavek Uvoda Smernic na  1. strani (predlog g. Blažiča, Okrožno sodišče Nova Gorica) in
- na 5. strani dodana nova točka "Drugi vplivi" (predlog predsednika ZSICkmet na predlog Zveze agrarnih skupnosti Slovenije).

V ostalem so smernice nespremenjene.