5. december kot svetovni dan tal

Objavljeno .

S proglasitvijo IUSS leta 2002
praznujemo 5. december kot svetovni dan tal.
Ta dan je uradni rojstni dan njegove visokosti Bhumibola Adjuladeya, kralja Tajske, ki po imenu in po dejanjih promovira pedologijo ter varovanje in trajnostno rabo tal. Zavedanja o pomenu tal za življenje na Zemlji postajajo močnejša. Tako je bil na First Global Soil Week podan predlog, da postane 5. december tudi svetovni dan tal Združenih narodov. Države, ki uradno in različnimi spremnimi aktivnostmi preko celega leta obeležijo svetovni dan tal, so vse številčnejše.

V Sloveniji je bilo v 2012 nekaj dogodkov in aktivnosti usmerjenih v varovanje in primerno rabo tal in zemljišč. Kot kaže, so bile nekatere le uspešne. Vendar delim mnenje z nekaterimi, da tla 'še vedno premalo štejejo', saj je šlo predvsem za aktivnosti stroke, društev in nevladnih organizacij.

V okviru Pedološkega društva Slovenije bomo tudi v letu 2013 promovirali pomen tal. Kljub relativno slabemu odzivu v 2012, nameravamo tudi v 2013 organizirali terensko ekskurzijo. Za praznični dan 5. decembra 2013 pa nameravamo organizirati posvet in, v kolikor bo več prispevkov, izdati publikacijo.
Vse člane PDS in simpatizerje vabim k sodelovanju pri aktivnostih društva.

Želim vam lep in prijeten svetovni dan tal 2012!

Lep pozdrav,
Borut Vrščaj