WRB Science in komentar

Objavljeno .

FAO klasifikacija tal (ne zemljišč) nam lahko služi  kot poljuden pregled in primerjavo z našo predpisano klasifikacijo tal. Prispevek je sicer že starejšega datuma, je pa dovolj zanimiv zlasti za tiste, ki se ukvarjajo z ocenjevanjem in ugotavljanjem proizvodnega potenciala tal. Več je na spletni strani: http://zgds.zrc-sazu.si/obzornik/1_2006.pdf ter WRB_Science