Odgovornost države za škodo države zaradi dela sodnega izvedenca ali sodnega cenilca - mnenje

Objavljeno .

Spoštovani

Predsednik strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje, nam je v vednost poslal dokument ministrstva za pravosodje - Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo, v zvezi z odškodninsko odgovornostjo sodnih izvedencev in cenilcev.

Več v pripeti datoteki.