Vabilo za zbor in izobraževanje 2016, v soboto 03.12.2016 ob 9.00 uri

Objavljeno .

Pozdravljeni člani društva SICKMET

Upravni odbor ZSICkmet sklicuje redno sejo Zbora ZSICkmet in strokovni seminar, ki bo v soboto 03.12.2016 ob 9.00 uri v predavalnici A4 (levo od glavnega vhoda v stavbo agronomije) Biotehniške fakultete v Ljubljani, Jamnikarjeva 101

Program:
1./ 8.30 – 9.00 Zbiranje in registracija udeležencev
2./ 9.00 – 10.00 Zbor združenja
3./ 10.00 – 10.30 Pavza (kava, sok)
4./ 10.30 – 14.00 Predavanja
a./ Kritičen pregled stanja na področju ocenjevanja odškodnin – »Razvoj metod ocenjevanja vrednosti nadomestil ob umeščanju prostorskih ureditev javnega pomena v prostor«, predavatelj Andrej Kocuvan
b./ Vrednotenje tržne vrednosti gozdov v novih razmerah, predavatelj Andrej Avsenek
c./ Vrednotenje kmetijskih zemljišč v postopkih razlastitev, predavatelj Zdravko Novak
5./ 14.00 – Zaključek

 

Več v  pripeti datoteki.