Sprejetje novega Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih

Objavljeno .

Spoštovani

Vse člane obveščamo, da je sprejeti nov Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, objavljen v Uradnem listu RS št. 84/2018, z dne 28.12.2018, v veljavo stopil 01.01.2019!!

Predsednik

Miran LOVRIN
Dobrovnik 265a
9223 Dobrovnik