Objava odločitve Ustavnega sodišča

Objavljeno .

Spoštovani člani društva SICKmet

v Uradnem Listu RS, št. 23/2018 je objavljena »Odločba o ugotovitvi, da je bila druga alineja prvega odstavka 54. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor v neskladju z Ustavo«, odločitev Ustavnega sodišča, številka: U-I-186/16-10 z dne 22. 3. 2018:

ODLOČBA

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Upravnega sodišča, na seji 22. marca 2018

Odločilo:

Druga alineja prvega odstavka 54. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) je bila v neskladju z Ustavo.