Zbor ZISCkmet, predviden v soboto 14.03.2020 se prestavi

Objavljeno .

Obvestilo vsem članicam in članom ZSICkmet

Spoštovani

Zbor ZSICkmet (in strokovno izobraževanje) je bil sklican za v soboto, 14.03.2020 na BF.

Zaradi zdravstvenih groženj, ki jih predstavlja Korona virus (sedaj je tudi v Sloveniji in je lahko zelo nevaren, zlasti starejši populaciji, ta pa je v ZSICkmet prevladujoča),  je prispel mail ene od članic ZSICkmet, da bi kazalo dobro premisliti, ali izvesti Zbor in strokovno izobraževanje 14.03.2020 ali pa ga prestaviti.

Po posvetu s člani UO in NO ter tudi glede zagotovitve prostorov za drugi termin,  sem prišel do odločitve (od prejetih mail je bil samo en predlog, da se zbor in predavanja kljub vsemu izvede 14.03.2020), 

da se Zbor ZISCkmet, s strokovnimi predavanji/delavnico, predviden v soboto 14.03.2020, prestavi na eno od naslednjih sobot, na isti lokaciji. O podrobnostih boste pravočasno obveščeni.

Prosim za razumevanje

Miran Lovrin

preds.ZSICkmet

Opozorilo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Objavljeno .

Pozdravljeni!

Društvo SICKMET je prejelo po elektronski pošti dopis Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS z  naslednjo vsebino:

Spoštovani,

 V zadnjem času opažamo, da se je pri nekaterih cenilcih razvila praksa, da namesto fotografije s terenskega ogleda zemljišča, ki je predmet cenitve, priložijo le fotografijo z Google maps-a. Pozivamo vas, da tega ne počnete, priložiti je potrebno fotografije, ki odražajo dejansko stanje s terena v trenutke izvedbe cenitve.

 V kolikor ni priložena fotografija s terenskega ogleda, se smatra, da terenski ogled ni opravljen in ni bilo preverjeno dejansko stanje nepremičnine, ki se ocenjuje.

 Gre za hudo kršenje 8. odstavka 2. člena Okvirnega sporazuma V_01/2018/S o naročanju cenitev nepremičnin za obdobje štirih let in v kolikor ugotovimo še kakšno kršitev bomo ukrepali v skladu z 4. odstavkom 3. člena prej omenjenega sporazuma in o tem obvestili tudi ustrezne institucije.

 Želim vam lep dan!

 Simona ŽOVLJE

 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS

 Strokovna sodelavka VII/2 (I)